document.images

Podsumowanie

document.images zwraca listę obrazków w dokumencie.

Składnia

listaWęzłów = document.images

Przykład

var ilist = document.images;
for(var i = 0; i < ilist.length; i++) {
    if(ilist[i] == "banner.gif") {
         // found the banner
    }
}

 

Uwagi

document.images.length – własność, zwraca liczbę obrazków na stronie.

document.images jest częścią DOM HTML i działa tylko dla dokumentów HTML.

Specyfikacja