MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Podsumowanie

document.images zwraca listę obrazków w dokumencie.

Składnia

listaWęzłów = document.images 

Przykład

var ilist = document.images;
for(var i = 0; i < ilist.length; i++) {
    if(ilist[i] == "banner.gif") {
         // found the banner
    }
}

 

Uwagi

document.images.length – własność, zwraca liczbę obrazków na stronie.

document.images jest częścią DOM HTML i działa tylko dla dokumentów HTML.

Specyfikacja

DOM Level 2 HTML: HTMLDocument.images

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, jsx, RAP1D, Ptak82, Takenbot, Jan Dudek
 Ostatnia aktualizacja: jsx,