document.documentElement

Podsumowanie

Tylko do odczytu

Zwraca Element będący bezpośrednim dzieckiem document (na przykład dla dokumentów HTML jest to element <html>).

Składnia

varelement = document.documentElement;

Przykład

actual_doc = document.documentElement;
first_tier = actual_doc.childNodes;
//first_tier to bezpośrednie dzieci HTML
for (var i = 0; i < first_tier.length; i++) {
   //zrób cos z każdym dzieckiem HTML
   //poprzez first_tier[i]
}
var rootElement = document.documentElement;
var firstTier = rootElement.childNodes;
// firstTier jest NodeList bezpośredniego dziecka elementu głównego
for (var i = 0; i < firstTier.length; i++) {
   // zrób coś z każdym dzieckiem HTML głównego elementu
   // as firstTier[i]
}

Uwagi

Ta własność tylko do odczytu jest udogodnieniem w przechwytywaniu elementu HTML, powiązanego z każdym prawidłowym dokumentem HTML.

Powyżej typowy przykład: potrzebujesz w rzeczywistości elementu HTML, aby mieć dostęp do wszystkich jego dzieci, więc używasz tej własności obiektu document, aby go przejąć.

Zauważ też, że zazwyczaj document zawiera jeden węzeł-dziecko - HTML - który sam zawiera wszystkie elementy faktycznego dokumentu jako listę węzłów-dzieci (nodeList).

Specyfikacja