Podsumowanie

Zwraca definicję typu bieżącego dokumentu (DTD).

Składnia

ciąg = document.doctype

Uwagi

Atrybut doctype jest tylko do odczytu. Jeżeli nie ma DTD w dokumencie, zwrócone zostaje NULL.

Specyfikacja

docType

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: teoli, khalid32, Jan Dudek
Ostatnia aktualizacja: khalid32,