document.createRange

Podsumowanie

Zwraca nowy objekt Range.

Składnia

range = document.createRange();

range jest utworzonym objektem range.

Przykład

var range = document.createRange();
range.setStart(startNode, startOffset);
range.setEnd(endNode, endOffset);

Uwagi

Gdy tylko Range jest utworzony, musisz określić jego punkty graniczne zanim będziesz mógł użyć większości jego metod.

Specyfikacja

DOM Level 2 Range: DocumentRange.createRange