document.compatMode

Podsumowanie

Wskazuje, czy dokument renderowany jest w trybie zgodności wstecznej (ang. quirks mode ), czy też w trybie standardów (ang. strict mode ).

Składnia

tryb = document.compatMode

Parametry

  • tryb jest ciągiem zawierającym "BackCompat" dla trybu zgodności wstecznej lub "CSS1Compat" dla trybu standardów.

Przykład

if ( document.compatMode == "BackCompat" ){
  //wykonaj coś dla trybu zgodności
}