document.activeElement

Podsumowanie

Zwraca element, na którym ustawiony jest fokus.

Uwaga: Ten atrybut jest częścią specyfikacji HTML 5, która jest wciąż opracowywana.

Składnia

var curElement = document.activeElement;

Przykład

Specyfikacja

Zarządzanie fokusem