HTML

 Tài liệu HTML

HTML5 Demos

Bộ sưu tập demo  cho thấy những công nghệ HTML mới nhất trong thực tiễn.

HTML5_Logo

Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HyperText Markup Language - HTML) được sử dụng trong việc tạo trang web và các loại tài liệu khác có thể xem được bằng trình duyệt. HTML là một tiêu chuẩn quốc tế, được duy trì bởi  World Wide Web Consortium - Liên hợp Web toàn cầu. Trên phương diện kỹ thuật, HTML5 vẫn đang trong quá trình phát triển. Tuy nhiên nó được xem là  "tiêu chuẩn sống" và là phiên bản nâng cấp được cập nhật của HTML.

Giới thiệu về HTML
Phần này đề cập đến các thông tin cơ bản về cú pháp và ngữ nghĩa của một trang (tài liệu) HTML. Đây là những thông tin cơ bản và cần thiết trong việc phát triển những tài liệu HTML
Tham khảo về yếu tố của HTML
Đi vào chi tiết về từng phần tử được hỗ trợ bởi các trình duyệt khác nhau.
Danh sách thuộc tính HTML
Tìm hiểu tất cả các thuộc tính và những phần tử liên quan.
HTML5
Khám phá về API mới trong HTML5 và các  phần tử được hỗ trợ.
Thói quen xấu: copy-paste
Công nghệ web thường được học bằng cách xem nguồn từ những trang khác rồi copy-paste. Thói quen xấu này vẫn đang tiếp tục tồn tại.
  Vẽ đồ hoạ với Canvas
Một phần tử HTML mới : <canvas> có thể được dùng để tạo ra biểu đồ, các phần tử UI, và những yếu tố đồ hoạ tuỳ chỉnh khác từ phía máy khách - client.
Các mẹo tạo trang HTML với tốc độ tải nhanh
Web được tối ưu không đơn thuần chỉ là trang web có tương tác cao với khách truy cập, mà còn được kỳ vọng là có khả năng giảm tải lên máy chủ và kết nối internet.

Nhận trợ giúp từ cộng đồng

Bạn cần trợ giúp về một vấn đề liên quan đến HTML mà không thể tìm thấy giải pháp trong phần tài liệu?

Công cụ hỗ trợ phát triển HTML