Gửi phản hồi về MDN

Chào mừng bạn đến với MDN! Nếu bạn có gợi ý, hoặc đang gặp vấn đề sử dụng MDN, đây là nơi thích hợp để được. Thực tế rằng bạn đang quan tâm trong việc cung cấp thông tin phản hồi làm cho bạn nhiều hơn một phần của cộng đồng Mozilla, và chúng tôi cảm ơn trước sự quan tâm của bạn.

Bạn có nhiều lựa chọn để cung cấp góc nhìn sâu sắc của bạn; bài viết này sẽ giúp bạn làm như vậy.

Cập nhật các tài liệu hướng dẫn

Trước hết, nếu bạn đã nhìn thấy một vấn đề với các tài liệu, bạn nên luôn luôn cảm thấy miễn phí để sửa chữa nó cho mình.

  1. Đăng nhập bằng Github.
  2. Nhấp vào nút Chỉnh sửa màu xanh để mở trình biên tập.
  3. Nhấn vào nút Xuất bản sau khi hoàn thiện chỉnh sửa.

Các tài liệu ở đây như là ở trong một trang wiki, và được giám tuyển bởi một nhóm các tình nguyện viên và nhân viên được trả tiền, do đó, đừng ngần ngại - ngữ pháp của bạn không phải là hoàn hảo. Chúng tôi sẽ làm sạch nó nếu bạn phạm phải một sai lầm; không gây hại chút nào!

Để biết thêm thông tin về đóng góp cho tài liệu MDN, xem:

Tham gia vào cuộc trò chuyện

Nói với chúng tôi! Có một vài cách để liên lạc với những người khác, những người làm việc về nội dung MDN.

(Đồng bộ hoá) Chat

(Bất đồng bộ) Thảo luận

Các cuộc thảo luận dài hạn diễn ra trên diễn đàn thảo luận MDN của chúng tôi. Bạn có thể đăng lên diễn đàn qua email tới mdn@mozilla-community.org. Nếu bạn tham gia diễn đàn, bạn cũng có thể chọn để có thông báo về các cuộc thảo luận gửi tới bạn qua email.

Báo cáo một vấn đề

Vấn đề tài liệu

Nếu bạn nhìn thấy một vấn đề trong các tài liệu hướng dẫn và không thể sửa chữa nó do có bất cứ lý do nào, bạn có thể báo cáo vấn đề! Bạn có thể sử dụng mẫu này cho bất kỳ vấn đề liên quan đến tài liệu nào, chẳng hạn:

  • một sự điều chỉnh đơn giản
  • một yêu cầu cho một mảng nội dung hoàn toàn mới
  • báo cáo nội dung không phù hợp (bao gồm cả spam và dịch thuật sai chỗ)

Như đã đề cập trước đó, chúng tôi mời các bạn đóng góp những thay đổi của chính mình, nhưng tùy chọn này cũng có sẵn cho bạn luôn.

Vấn đề trang web

Nếu bạn gặp vấn đề với các trang web MDN, hay có những ý tưởng cho các tính năng mới cho trang web, bạn có thể gửi một phiếu cho nhóm phát triển MDN.