Math.round()

Podsumowanie

Zwraca daną liczbę zaokrągloną do najbliższej liczby całkowitej.

Składnia

Math.round(x)

Parametry

x 
liczba.

Opis

Jeśli część ułamkowa liczby x wynosi 0.5 lub więcej, argument jest zaokrąglany do najbliższej większej liczby całkowitej. Jeśli część ułamkowa liczby x jest mniejsza niż 0.5, argument jest zaokrąglany do najbliższej mniejszej liczby całkowitej.

Ponieważ round jest statyczną metodą obiektu Math, zawsze odwołujemy się do niej poprzez Math.round(), a nie jak do metody instancji obiektu Math utworzonej przez użytkownika.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie Math.round()

// zwraca 20
x = Math.round(20.49)

// zwraca 21
x = Math.round(20.5)

// zwraca -20
x = Math.round(-20.5)

// zwraca -21
x = Math.round(-20.51)