Map.prototype.values()

Metoda values() zwraca nowy obiekt typu Iterator, który zawiera wartości dla każdego elementu w Mapie. Można się do nich odnieść w takiej kolejności, jakiej zostały wstawione.

Składnia

myMap.values()

Zwracana wartość

Nowy iterator obiektu typu Map.

Przykłady

Używanie values()

var myMap = new Map();
myMap.set('0', 'foo');
myMap.set(1, 'bar');
myMap.set({}, 'baz');

var mapIter = myMap.values();

console.log(mapIter.next().value); // "foo"
console.log(mapIter.next().value); // "bar"
console.log(mapIter.next().value); // "baz"

Specyfikacja

Specyfikacja Status Komentarz
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Map.prototype.values' in that specification.
Standard Definicja początkowa.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Map.prototype.values' in that specification.
Living Standard  

Kompatybilność z przeglądarkami

BCD tables only load in the browser

Zobacz również