mozilla
Wyniki wyszukiwania

  ul

   

  Podsumowanie

  Element <ul> (Unordered list) jest używany do wskazania listy nieuporządkowanej, mianowicie zestawu punktów, które nie mają porządku liczbowego i ich kolejność w liście nie ma znaczenia. Poszczególne punkty w liście są definiowane poprzez element pozycja listy (<li>), który jest jedynym dopuszczalnym elementem w znaczniku <ul>.

  • Typ elementu: blokowy
  • Dozwolona zawartość: li

  Atrybuty

  type
  Używany do ustawienia typu znaku wypunktowania dla listy. Wartościami zdefiniowanymi w HTML3.2 i wersji HTML 4.0/4.01 Transitional są circle, disc oraz square. Program użytkownika może zdecydować o wyborze innego wypunktowania, zależnie od poziomu zagnieżdżenia listy, chyba że jest użyty atrybut type. Interfejs WebTV wspiera również wypunktowanie triangle. Ten atrybut jest wycofywany, użyj zamiast niego własności CSS list-style-type.
  compact
  Określa, że lista powinna być wyświetlona w zwartej formie. Interpretacja tego atrybutu zależy od programu użytkownika.

  Przykłady

  Prosty przykład

   <ul>
    <li>pierwsza pozycja</li>
    <li>druga pozycja</li>
    <li>trzecia pozycja</li>
   </ul>
  

  Powyższy HTML daje w efekcie:

  • pierwsza pozycja
  • druga pozycja
  • trzecia pozycja

  Zagnieżdżona lista

   <ul>
    <li>pierwsza pozycja</li>
    <li>druga pozycja  <!-- Spójrz, zamykający znacznik </li> nie jest tutaj umieszczony -->
     <ul>
      <li>druga pozycja pierwszy podpunkt</li>
      <li>druga pozycja drugi podpunkt</li>
      <li>druga pozycja trzeci podpunkt</li>
     </ul>
    </li>  <!-- Tutaj jest zamykający znacznik </li> -->
    <li>trzecia pozycja</li>
   </ul>
  

  Powyższy HTML daje w efekcie:

  • pierwsza pozycja
  • druga pozycja
   • druga pozycja pierwszy podpunkt
   • druga pozycja drugi podpunkt
   • druga pozycja trzeci podpunkt
  • trzecia pozycja

  Zagnieżdżanie <ul> oraz <ol>

   <ul>
    <li>pierwsza pozycja</li>
    <li>druga pozycja  <!-- Spójrz, zamykający znacznik </li> nie jest tutaj umieszczony -->
     <ol>
      <li>druga pozycja pierwszy podpunkt</li>
      <li>druga pozycja drugi podpunkt</li>
      <li>druga pozycja trzeci podpunkt</li>
     </ol>
    </li>  <!-- Tutaj jest zamykający znacznik </li> -->
    <li>trzecia pozycja</li>
   </ul>
  

  Powyższy HTML daje w efekcie:

  • pierwsza pozycja
  • druga pozycja
   1. druga pozycja pierwszy podpunkt
   2. druga pozycja drugi podpunkt
   3. druga pozycja trzeci podpunkt
  • trzecia pozycja

  Notatki

  Możesz zagnieżdżać tak dużo list <ul> i <ol>, jak chcesz w dowolnej kolejności.

  Aby zmienić wcięcie listy, użyj własności CSS margin.

  Zobacz także

  Element HTML
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
  (Zobacz także: Kategoria HTML)

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Etykiety: 
  Contributors to this page: teoli, Witia
  Ostatnia aktualizacja: teoli,