ul

 

Podsumowanie

Element <ul> (Unordered list) jest używany do wskazania listy nieuporządkowanej, mianowicie zestawu punktów, które nie mają porządku liczbowego i ich kolejność w liście nie ma znaczenia. Poszczególne punkty w liście są definiowane poprzez element pozycja listy (<li>), który jest jedynym dopuszczalnym elementem w znaczniku <ul>.

 • Typ elementu: blokowy
 • Dozwolona zawartość: li

Atrybuty

type Deprecated
Używany do ustawienia typu znaku wypunktowania dla listy. Wartościami zdefiniowanymi w HTML3.2 i wersji HTML 4.0/4.01 Transitional są circle, disc oraz square. Program użytkownika może zdecydować o wyborze innego wypunktowania, zależnie od poziomu zagnieżdżenia listy, chyba że jest użyty atrybut type. Interfejs WebTV wspiera również wypunktowanie triangle. Ten atrybut jest wycofywany, użyj zamiast niego własności CSS list-style-type.
compact Deprecated
Określa, że lista powinna być wyświetlona w zwartej formie. Interpretacja tego atrybutu zależy od programu użytkownika.

Przykłady

Prosty przykład

 <ul>
  <li>pierwsza pozycja</li>
  <li>druga pozycja</li>
  <li>trzecia pozycja</li>
 </ul>

Powyższy HTML daje w efekcie:

 • pierwsza pozycja
 • druga pozycja
 • trzecia pozycja

Zagnieżdżona lista

 <ul>
  <li>pierwsza pozycja</li>
  <li>druga pozycja  <!-- Spójrz, zamykający znacznik </li> nie jest tutaj umieszczony -->
   <ul>
    <li>druga pozycja pierwszy podpunkt</li>
    <li>druga pozycja drugi podpunkt</li>
    <li>druga pozycja trzeci podpunkt</li>
   </ul>
  </li>  <!-- Tutaj jest zamykający znacznik </li> -->
  <li>trzecia pozycja</li>
 </ul>

Powyższy HTML daje w efekcie:

 • pierwsza pozycja
 • druga pozycja
  • druga pozycja pierwszy podpunkt
  • druga pozycja drugi podpunkt
  • druga pozycja trzeci podpunkt
 • trzecia pozycja

Zagnieżdżanie <ul> oraz <ol>

 <ul>
  <li>pierwsza pozycja</li>
  <li>druga pozycja  <!-- Spójrz, zamykający znacznik </li> nie jest tutaj umieszczony -->
   <ol>
    <li>druga pozycja pierwszy podpunkt</li>
    <li>druga pozycja drugi podpunkt</li>
    <li>druga pozycja trzeci podpunkt</li>
   </ol>
  </li>  <!-- Tutaj jest zamykający znacznik </li> -->
  <li>trzecia pozycja</li>
 </ul>

Powyższy HTML daje w efekcie:

 • pierwsza pozycja
 • druga pozycja
  1. druga pozycja pierwszy podpunkt
  2. druga pozycja drugi podpunkt
  3. druga pozycja trzeci podpunkt
 • trzecia pozycja

Notatki

Możesz zagnieżdżać tak dużo list <ul> i <ol>, jak chcesz w dowolnej kolejności.

Aby zmienić wcięcie listy, użyj własności CSS margin.

Zobacz także