window.frames

Podsumowanie

Zwraca obiekt tablico-podobny, zawierający listę ramek podrzędnych bieżącego okna.

Składnia

frameList = window.frames;
  • frameList jest listą obiektów ramki.

Przykład

var frames = window.frames; // lub // var frames = window.parent.frames;
for (var i = 0; i < frames.length; i++) {
  // zrób coś z każdą ramką podrzędną jako frames[i]
  frames[i].document.body.style.background = "red";
}

Specyfikacja

DOM Level 0. Nie jest częścią specyfikacji.