document.vlinkColor

Podsumowanie

Zwraca/ustawia kolor odwiedzonych linków w dokumencie.

Składnia

kolor = document.vlinkColor
document.vlinkColor =kolor

Parametry

  • kolor jest ciągiem zawierającym nazwę koloru (np. "blue", "darkblue", itp.) lub wartość szesnastkową (np. "#fefdf8").

Uwagi

Domyślną wartością tej własności jest purple .

Specyfikacja

DOM Level 0 - brak w specyfikacji.