document.links

Podsumowanie

Własność links zwraca zestaw wszystkich elementów AREA i A z ustawioną wartością atrybutu href.

Składnia

listaWęzłów = document.links

Przykład

var links = document.links;
for(var i = 0; i < links.length; i++) {
  var linkHref = document.createTextNode(links[i].href);
  var lineBreak = document.createElement("br");
  document.body.appendChild(linkHref);
  document.body.appendChild(lineBreak);
}

Specyfikacja