document.importNode

Podsumowanie

Tworzy kopię węzła z zewnętrznego dokumentu, która może być umieszczona wewnątrz bieżącego dokumentu.

Składnia

var node = document.importNode(externalNode,deep);
node
Zaimportowany węzeł
Własność parentNode jest ustawiona na null, ponieważ nie został jeszcze wstawiony do drzewa dokumentu
externalNode
Węzeł, bądź DocumentFragment przeznaczony do zaimportowania do bieżącego dokumentu.
deep
Boolean mówiący, czy importować potomki externalNode

Przykład

var iframe = document.getElementsByTagName("iframe")[0];
var oldNode = iframe.contentDocument.getElementById("myNode");
var newNode = document.importNode(oldNode,true);
document.getElementById("container").appendChild(newNode);

Uwagi

Pierwotny węzeł nie jest usunięty z oryginalnego dokumentu. Importowany węzeł jest klonem oryginału .

Przed włączeniem węzłów pochodzących z zewnętrznych dokumentów do bieżącego dokumentu konieczne jest ich sklonowanie za pomocą metody document.importNode() (lub zaadaptowanie przy użyciu metody document.adoptNode() (en-US)). Więcej informacji na temat własności Node.ownerDocument znajduje się na liście najczęściej zadawanych pytań na temat DOM w witrynie W3C.

Aktualnie Firefox nie wymusza tej reguły (robił to przez pewien czas podczas cykli rozwojowych Firefoksa 3, ale zbyt dużo stron przestawało działać po wymuszeniu tej reguły). Zachęcamy autorów stron do poprawienia ich kodu dla lepszej kompatybilności w przyszłości.

Specyfikacja