MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

UWAGA: Tłumaczenie tej strony nie zostało zakończone.
Może być ona niekompletna lub wymagać korekty.
Chcesz pomóc? | Dokończ tłumaczenie | Sprawdź ortografię | Więcej takich stron+.

Podsumowanie

Tworzy kopię węzła z zewnętrznego dokumentu, która może być umieszczona wewnątrz bieżącego dokumentu.

Składnia

varnode =document.importNode(externalNode,deep);
  • node jest nowym węzłem który jest importowany do dokumentu. The new node's parentNode is null, since it has not yet been inserted into the document tree.
  • externalNode is the node from another document to be imported.
  • deep is a boolean, indicating whether the children of the node need to be imported.

Przykład

var iframe = document.getElementsByTagName("iframe")[0];
var oldNode = iframe.contentDocument.getElementById("myNode");
var newNode = document.importNode(oldNode,true);
document.getElementById("container").appendChild(newNode);

Uwagi

Pierwotny węzeł nie jest usunięty z oryginalnego dokumentu. Importowany węzeł jest klonem oryginału .

Przed włączeniem węzłów pochodzących z zewnętrznych dokumentów do bieżącego dokumentu konieczne jest ich sklonowanie za pomocą metody document.importNode() (lub zaadaptowanie przy użyciu metody document.adoptNode()). Więcej informacji na temat własności Node.ownerDocument znajduje się na liście najczęściej zadawanych pytań na temat DOM w witrynie W3C.

Aktualnie Firefox nie wymusza tej reguły (robił to przez pewien czas podczas cykli rozwojowych Firefoksa 3, ale zbyt dużo stron przestawało działać po wymuszeniu tej reguły). Zachęcamy autorów stron do poprawienia ich kodu dla lepszej kompatybilności w przyszłości.

Specyfikacja

DOM Level 2 Core: Document.importNode

 

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, khalid32, Sheppy, Mgjbot, Internauta1024A, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: khalid32,