document.getElementsByTagName

Podsumowanie

Zwraca listę elementów o podanej nazwie znacznika. Przeszukiwany jest cały dokument, łącznie z głównym węzłem.

Składnia

elements = document.getElementsByTagName(name)
 • elements is a live NodeList of found elements in the order they appear in the tree.
 • name jest łańcuchem znaków reprezentującym nazwę elementów. Łańcuch znaków "*" reprezentuje wszystkie elementy.

Przykład

W poniższym przykładzie getElementsByTagName starts from a particular parent element, and searches topdown recursively through the DOM from that parent element, looking for child elements matching the tag name parameter.

Zauważ, że gdy węzeł, w którym przywołano getElementsByTagName, nie jest węzłem document, to w rzeczywistości użyta jest metoda element.getElementsByTagName.

<html>

<head>
<title>Przykład getElementsByTagName</title>

<script type="text/javascript">

function getAllParaElems()
{
 var allParas = document.getElementsByTagName("p");

 var num = allParas.length;

 alert("W tym dokumencie jest " + num + " elementów <p>");
}


function div1ParaElems()
{
 var div1 = document.getElementById("div1")
 var div1Paras = div1.getElementsByTagName("p");

 var num = div1Paras.length;

 alert("W elemencie div1 znajduje się " + num + " elementów <p>");
}


function div2ParaElems()
{
 var div2 = document.getElementById("div2")
 var div2Paras = div2.getElementsByTagName("p");

 var num = div2Paras.length;

 alert("W elemencie div2 znajduje się " + num + " elementów <p>");
}

</script>
</head>

<body style="border: solid green 3px">
<p>Trochę zewnętrznego tekstu</p>
<p>Trochę zewnętrznego tekstu</p>

 <div id="div1" style="border: solid blue 3px">
  <p>Trochę tekstu w div1</p>
  <p>Trochę tekstu w div1</p>
  <p>Trochę tekstu w div1</p>

  <div id="div2" style="border: solid red 3px">
  <p>Trochę tekstu w div2</p>
  <p>Trochę tekstu w div2</p>
  </div>
 </div>

<p>Trochę zewnętrznego tekstu</p>
<p>Trochę zewnętrznego tekstu</p>

<button onclick="getAllParaElems();">
 pokaż wszystkie elementy p w dokumencie</button><br />

<button onclick="div1ParaElems();">
 pokaż wszystkie elementy p w elemencie div1</button><br />

<button onclick="div2ParaElems();">
 pokaż wszystkie elementy p w elemencie div2</button>

</body>
</html>

Specyfikacja