mozilla
Wyniki wyszukiwania

  document.getElementsByName

  Podsumowanie

  Zwraca listę elementów w dokumencie o żądanym atrybucie name.

  Składnia

  elementy = document.getElementsByName(nazwa)
  

  Parametry

  • elementy to lista elementów typu nodeList
  • nazwa to ciąg znaków reprezentujący wartość atrybutu name elementu.

  Przykład

  // zwraca niektóre z DIV-ów
  <div name="up">200</div> 
  <div name="up">145</div> 
  <div name="down">146</div> 
  <div name="other">178</div> 
  up_divs = document.getElementsByName("up"); 
  dump(up_divs.item(0).tagName); // zwraca "div"
  

  Uwagi

  document.getElementsByName zwraca listę węzłów wszystkich elementów o zadanej wartości atrybutu name. W przeciwieństwie do getElementsByTagName, który analizuje samą nazwę elementu, ta metoda pracuje tylko na elementach, których atrybut name został wyraźnie podany.

  Specyfikacja

  getElementsByName

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, khalid32, teoli, Jan Dudek, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: khalid32,
  Ukryj panel boczny