document.getElementById

Podsumowanie

Zwraca element o określonym ID.

Składnia

var element = document.getElementById(id);

Parametry

  • element jest obiektem element
  • id jest ciągiem zawierającym unikalny ID szukanego elementu

Przykład

<html>
<head>
<title>Przykład getElementById</title>

<script type="text/javascript">

function changeColor(newColor)
{
 var elem = document.getElementById("para1");
 elem.style.color = newColor;
}
</script>
</head>

<body>
<p id="para1">Jakiś tekst</p>
<button onclick="changeColor('blue');">niebieski</button>
<button onclick="changeColor('red');">czerwony</button>
</body>
</html>

Uwagi

getElementById jest absolutną podstawą DOM. Jedną z najważniejszych zasad w programowaniu DOM jest unikalne identyfikowanie elementów, dzięki czemu można je przechwycić i manipulować nimi.

Jeżeli nie ma elementu o podanym ID, funkcja zwraca NULL. Zauważ też, że implementacja DOM musi wiedzieć, które atrybuty mają typ ID. Atrybuty o nazwie "ID" nie mają typu ID, o ile nie zostanie to tak zdefiniowane. Implementacje, które nie wiedzą, czy atrybuty mają typ ID czy nie, powinny zwracać NULL.

getElementById wprowadzono w DOM Level 2.

Specyfikacja