document.createTextNode

Podsumowanie

Tworzy nowy węzeł tekstowy.

Składnia

var tekst = document.createTextNode(tresc)

Parametry

 • tekst jest węzłem tekstowym
 • treść jest ciągiem zawierającym dane do umieszczenia w węźle tekstowym.

Przykład

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>createTextNode - przyklad</title>
<script>
function dodajWezelTekstowy(tekst) {
 var nowytekst = document.createTextNode(tekst),
   p1 = document.getElementById("p1");

 p1.appendChild(nowytekst);
}
</script>
</head>

<body>
 <button onclick="dodajWezelTekstowy('TAK! ');">TAK!</button>
 <button onclick="dodajWezelTekstowy('NIE! ');">NIE!</button>
 <button onclick="dodajWezelTekstowy('JASNE! ');">JASNE!</button>

 <hr />

 <p id="p1">Pierwsza linia paragrafu.</p>
</body>
</html>

Specyfikacja