document.bgColor

Podsumowanie

Wycofywany: This feature has been removed from the Web standards. Though some browsers may still support it, it is in the process of being dropped. Do not use it in old or new projects. Pages or Web apps using it may break at any time.

Własność bgColor pobiera/zwraca kolor tła dokumentu.

Składnia

kolor = document.bgColor
document.bgColor =kolor

Parametry

  • kolor jest łańcuchem znaków reprezentującym nazwę koloru - słownie (np. "red") lub w systemie szesnastkowym, jak w HTML-u (np. "#fdfef8")

Przykład

document.bgColor = "darkblue";

Notes

Domyślną wartością tej własności w Mozilli Firefox jest kolor biały (#ffffff w systemie szesnastkowym).

Własność document.bgColor jest wycofywana DOM Level 2 HTML. Zalecanym rozwiązaniem alternatywnym jest użycie stylu CSS background-color, gdy możemy uzyskać dostęp bezpośrednio przez DOM za pomocą własnościdocument.body.style.backgroundColor. Innym alternatywnym rozwiązaniem jest document.body.bgColor, chociaż to rozwiązanie jest także wycofywane w HTML 4.01 na rzecz rozwiązania wykorzystującego CSS .

Specyfikacja

DOM Level 0 - brak w specyfikacji.