Array.prototype.sort()

sort() eljárás  egy tömb elemeit rendezi helyben, és visszaadja a tömböt. Egy rendezés nem teljesen stabil. Az alapértelmezett rendezési sorrend függ a sztring Unicode táblában való elhelyezkedésétől.

var fruits = ['cherries', 'apples', 'banana'];
fruits.sort(); // ['apple', 'banana', 'cherries']

var scores = [1, 10, 21, 2];
scores.sort(); // [1, 10, 2, 21]
// Figyeld meg,hogy a 10 a 2 előtt jön,
// mivel a '10' hamarabb van,mint '2' a Unicode sorolás szerint.

var things = ['word', 'Word', '1 Word', '2 Words'];
things.sort(); // ['1 Word', '2 Words', 'Word', 'word']
// A Unicode-ban, a számok hamarabb kerülnek sorra mint a nagybetűk,
// de, azok hamarabb vannak,mint a kisbetűk.

Szintaxis

arr.sort() arr.sort(compareFunction)

Paraméterek

compareFunction Optional
Meghatároz egy függvényt, amely definiálja  a rendezési sorrendet. Ha elhagyjuk, a tömb rendezése az egyes betűk Unicode táblában való elhelyezkedése alapján történik meg.

Visszatérési érték

A rendezett tömb. Vegyük figyelembe, hogy a rendezés helyben történt és nem készült másolat a tömbről.

Leírás

Ha a compareFunction nem mellékelt, akkor az elemek rendezése úgy zajlik, hogy először átkonvertálja sztringgé, majd összehasonlítja a Unicode karakter sorrendet. Például, "Banana" hamarabb lesz,mint "cherry". Szám-sorrendben a 9 hamarabb lesz 80-nál, de mivel a számok átkonvertálódnak sztringgé, "80" hamarabb lesz "9"-nél a Unicode sorolás szerint.

Ha compareFunction mellékelt, a tömb elemei rendezésre kerülnek az összehasonlító függvény visszatérési értéke alapján. Ha a és b elemek összehasonlításra kerülnek:

 • Ha compareFunction(a, b) kisebb mint 0, akkor a kisebb indexet kap,mint b, szóval a előre kerül.
 • Ha compareFunction(a, b) 0-t ad vissza, akkor a-t és b-t  hagyjuk változatlanul,de a többi elemet rendezzük. Megjegyzés: az ECMAscript szabvány nem garantálja ezt a viselkedést,és hogy nem minden böngésző (például: Mozilla verziók,melyek 2003 körüliek) támogatja.
 • Ha compareFunction(a, b) nagyobb mint 0, rendezze b-t kisebb indexre mint a.
 • compareFunction(a, b) mindig ugyanazt az értéket kellene visszaadja, amikor a jellemző a-b párost kapja meg paraméterként. Ha következetlen értéket ad vissza, akkor a rendezési sorrend "undefined".

Szóval, az összehasonlító függvény így néz ki:

function compare(a, b) {
 if (a kisebb mint b a sorrend kritéria szerint) {
  return -1;
 }
 if (a nagyobb mint b a sorrend kritéria szerint) {
  return 1;
 }
 // a-nak egyenlőnek kell lennie b-vel
 return 0;
}

To compare numbers instead of strings, the compare function can simply subtract b from a. The following function will sort the array ascending (if it doesn't contain Infinity and NaN):

function compareNumbers(a, b) {
 return a - b;
}

The sort method can be conveniently used with function expressions (en-US) (and closures):

var numbers = [4, 2, 5, 1, 3];
numbers.sort(function(a, b) {
 return a - b;
});
console.log(numbers);

// [1, 2, 3, 4, 5]

Objektumok is rendezhetőek, ha megadjuk az egyik tulajdonságát.

var items = [
 { name: 'Edward', value: 21 },
 { name: 'Sharpe', value: 37 },
 { name: 'And', value: 45 },
 { name: 'The', value: -12 },
 { name: 'Magnetic', value: 13 },
 { name: 'Zeros', value: 37 }
];

// sort by value
items.sort(function (a, b) {
 return a.value - b.value;
});

// sort by name
items.sort(function(a, b) {
 var nameA = a.name.toUpperCase(); // nagybetűk és kisbetűk elhagyása
 var nameB = b.name.toUpperCase(); // nagybetűk és kisbetűk elhagyása
 if (nameA < nameB) {
  return -1;
 }
 if (nameA > nameB) {
  return 1;
 }

 // a neveknek egyeznie kell
 return 0;
});

Példák

Tömbök készítése,megjelenítése és rendezése

A következő példa négy tömböt készít, megjeleníti az eredeti tömböt, majd a rendezett tömböket. A numerikus tömbök először nem,azután használva a compare függvényt rendezésre kerülnek.

var stringArray = ['Blue', 'Humpback', 'Beluga'];
var numericStringArray = ['80', '9', '700'];
var numberArray = [40, 1, 5, 200];
var mixedNumericArray = ['80', '9', '700', 40, 1, 5, 200];

function compareNumbers(a, b) {
 return a - b;
}

console.log('stringArray:', stringArray.join());
console.log('Sorted:', stringArray.sort());

console.log('numberArray:', numberArray.join());
console.log('Sorted without a compare function:', numberArray.sort());
console.log('Sorted with compareNumbers:', numberArray.sort(compareNumbers));

console.log('numericStringArray:', numericStringArray.join());
console.log('Sorted without a compare function:', numericStringArray.sort());
console.log('Sorted with compareNumbers:', numericStringArray.sort(compareNumbers));

console.log('mixedNumericArray:', mixedNumericArray.join());
console.log('Sorted without a compare function:', mixedNumericArray.sort());
console.log('Sorted with compareNumbers:', mixedNumericArray.sort(compareNumbers));

This example produces the following output. As the output shows, when a compare function is used, numbers sort correctly whether they are numbers or numeric strings.

stringArray: Blue,Humpback,Beluga
Sorted: Beluga,Blue,Humpback

numberArray: 40,1,5,200
Sorted without a compare function: 1,200,40,5
Sorted with compareNumbers: 1,5,40,200

numericStringArray: 80,9,700
Sorted without a compare function: 700,80,9
Sorted with compareNumbers: 9,80,700

mixedNumericArray: 80,9,700,40,1,5,200
Sorted without a compare function: 1,200,40,5,700,80,9
Sorted with compareNumbers: 1,5,9,40,80,200,700

Nem-ASCII karakterek rendezése

For sorting strings with non-ASCII characters, i.e. strings with accented characters (e, é, è, a, ä, etc.), strings from languages other than English: use String.localeCompare (en-US). This function can compare those characters so they appear in the right order.

var items = ['réservé', 'premier', 'cliché', 'communiqué', 'café', 'adieu'];
items.sort(function (a, b) {
 return a.localeCompare(b);
});

// items is ['adieu', 'café', 'cliché', 'communiqué', 'premier', 'réservé']

Rendezés map-al

The compareFunction can be invoked multiple times per element within the array. Depending on the compareFunction's nature, this may yield a high overhead. The more work a compareFunction does and the more elements there are to sort, the wiser it may be to consider using a map for sorting. The idea is to walk the array once to extract the actual values used for sorting into a temporary array, sort the temporary array and then walk the temporary array to achieve the right order.

// the array to be sorted
var list = ['Delta', 'alpha', 'CHARLIE', 'bravo'];

// temporary array holds objects with position and sort-value
var mapped = list.map(function(el, i) {
 return { index: i, value: el.toLowerCase() };
})

// sorting the mapped array containing the reduced values
mapped.sort(function(a, b) {
 return +(a.value > b.value) || +(a.value === b.value) - 1;
});

// container for the resulting order
var result = mapped.map(function(el){
 return list[el.index];
});

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Initial definition.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.sort' in that specification.
Standard
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.sort' in that specification.
Standard
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.sort' in that specification.
Living Standard

Böngésző kompatibilitás

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Funkció Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Alap támogatás 1.0 1.0 (1.7 or earlier) 5.5 (Yes) (Yes)
Funkció Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Alap támogátás (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Lásd még