MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

HTML (HyperText Markup Language)

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

HyperText Markup Language (HTML) s'utilitza per crear i veure la representació d'una pàgina web.

HTML afegeix senyals ("markup") al text estàndard anglès. "Hipertext" significa que hi ha enllaços que connecten a pàgines web entre si, fent que  la World Wide Web sigui el que és ara. En crear i carregar pàgines web per a Internet, vostè es converteix en un participant actiu en la World Wide Web. HTML és compatible amb imatges i altres formes de comunicació. Amb l'ajuda de l'HMTL tothom pot fer Webs tant dinàmiques com estàtiques. L'HTML és el llenguatge que descriu l'estructura i el contingut semàntic d'un document web. El contingut dins d'una pàgina web s'etiqueta amb elements HTML com ara <img>, <title>, <p>, <div>, <picture>, i així successivament. Aquests elements formen els blocs de construcció d'un lloc web.

Els articles que trobaràs aquí ofereixen materials de referència per al desenvolupament web.

  • Referència sobre HTML 

    En la nostra àmplia referència, trobareu els detalls sobre cada element i atribut que forma HTML.

  • guia d'HTML

    Per a articles sobre com utilitzar l'HTML, així com tutorials i exemples complerts, visita la nostra guia del desenvolupador d'HTML.

  • introducció a l'HTML

    Si sou novells en el desenvolupament web, assegureu-vos de llegir la nostra introducció sobre el que és l'HTML i com fer-lo servir.

Referències

Global attributes
Global attributes may be specified on all HTML elements, even those not specified in the standard. That means that any non-standard elements must still permit these attributes, even though using those elements means that the document is no longer HTML5-compliant. For example, HTML5-compliant browsers hide content marked as <foo hidden>...<foo>, even though <foo> is not a valid HTML element.
HTML element reference
This page lists all the HTML elements.

Veure-ho Tot...

Guies i Tutorials

guia del desenvolupador d'HTML
Articles de l'MDN que demostren les tècniques específiques que es poden utilitzar en la construcció de continguts web amb HTML, així com tutorials i altres materials que podeu trobar útils.

Join the Web layout community

Choose your preferred method for joining the discussion:

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: joanprimpratrec2, fscholz, teoli
 Last updated by: joanprimpratrec2,