HTML (HyperText Markup Language)

Tutorials per principiants

HTML (llenguatge de marcatge hipertextual - HyperText Markup Language) és el bloc de construcció més bàsic de la web. Defineix el significat i l'estructura del contingut  web. Altres tecnologies a més de HTML s'utilitzen generalment per descriure l'aparença/presentació (CSS) o la funcionalitat (JavaScript) d'una pàgina web.

"HyperText" fa referència als enllaços que connecten pàgines web entre si, ja sigui dins d'un únic lloc web o entre llocs web. Els enllaços són un aspecte fonamental de la web. En penjar contingut a Internet i enllaçar-lo a pàgines creades per altres persones, us convertiu en un participant actiu a la World Wide Web.

HTML utilitza "marcat" per anotar text, imatges i altres continguts per mostrar-ho en un navegador web. El marcat HTML inclou "elements" especials com <head>, <title> (en-US), <body>, <header>, <footer>, <article>, <section>, <p>, <div>, <span>, <img> i molts altres.

Un element d'HTML és separa d'un altre text en un document mitjançant "etiquetes", les quals consisteixen en el nom de l'element envoltat per "<" i ">". El nom d'un element dins una etiqueta és indiferent a majúscules o minúscules. Que és, pot ser escrit dins majúscul, minúscula, o una mescla. Per exemple, l'etiqueta <title> es pot escriure com <Title>, <TITLE>, o en qualsevol altre manera.

Els següents articles us ajudaran a aprendre més sobre HTML.

  • Introducció a HTML

    Si sou nou en el desenvolupament web, assegureu-vos de llegir l'article HTML Bàsics per aprendre què és HTML i com utilitzar-lo.

  • Tutorials HTML

    Per articles sobre com utilitzar HTML, així com tutorials i exemples complets, consulteu el nostre àrea d'aprenentatge HTML.

  • Referència HTML

    A la nostra àmplia secció de referència HTML, trobareu els detalls sobre cada element i atribut en HTML.

La nostra àrea d'aprenentatge HTML ofereix múltiples mòduls que ensenyen HTML des del principi, sense necessitat d'un coneixement previ.

Introducció a HTML
Aquest mòdul estableix l'escenari, perquè us aneu acostumant a conceptes i sintaxis importants, com aplicar HTML al text, com crear hipervincles i com usar HTML per estructurar una pàgina web.
Multimèdia i incrustació
Aquest mòdul explora com utilitzar HTML per incloure multimèdia a les vostres pàgines web, incloent les diferents maneres en què es poden incloure les imatges i com incrustar vídeo, àudio i fins i tot pàgines web senceres.
Taules HTML
Representar dades tabulars en una pàgina web d'una manera comprensible i accessible pot ser un repte. Aquest mòdul inclou el marcat bàsic de la taula, juntament amb característiques més complexes, com ara la implementació de subtítols i resums.
Formularis HTML
Els formularis són una part molt important de la Web: proporcionen gran part de la funcionalitat que necessiteu per interactuar amb els llocs web, p. ex. registrar i iniciar sessió, enviar comentaris, comprar productes i molt més. Aquest mòdul us permet començar a crear les parts del costat del client dels formularis.
Utilitzar HTML per resoldre problemes comuns
Proporciona enllaços a seccions de contingut que expliquen com utilitzar HTML per resoldre problemes molt comuns a l'hora de crear una pàgina web: tractar els títols, afegir imatges o vídeos, fer èmfasi en el contingut, crear un formulari bàsic, etc.

Temes avançats

Imatge CORS habilitada
L'atribut crossorigin en combinació amb un encapçalament CORS (en-US) adequat, permet que les imatges definides per l'element <img> es carreguin des d'origens estrangers i s'utilitzin en un element <canvas> com si s'estiguessin carregant des de l'origen actual.
Atributs de configuració de CORS
Alguns elements HTML que proporcionen suport per CORS (en-US), com ara <img> o <video>, tenen un atribut crossorigin (propietat crossOrigin), que us permet configurar les sol·licituds CORS per les dades  recuperades de l'element.
Precàrrega de contingut amb rel="preload"
El valor preload de l'atribut rel de l'element <link> permet escriure sol·licituds de cerca declaratives en el seu <head> HTML , especificant els recursos que les vostres pàgines necessitaran, ràpidament després de la càrrega, per la qual cosa necessita començar la precàrrega abans del cicle de vida d'una càrrega de pàgina, abans que la maquinària de representació principal, del navegador, entri en acció . Això garanteix que estiguin disponibles abans i sigui menys probable que bloquegi el primer renderitzat de la pàgina, la qual cosa comporta millores en el rendiment. Aquest article proporciona una guia bàsica sobre com funciona el preload.

Referències

Referència HTML
HTML consisteix en elements, cadascun dels quals pot ser modificat per un cert nombre d'atributs. Els documents HTML es connecten entre si per enllaços (en-US).
Referència de l'element HTML
Navegareu per una llista de tots els elements (en-US) HTML.
Referència de l'atribut HTML
Els elements en HTML tenen atributs. Són valors addicionals que configuren els elements o ajusten el seu comportament de diverses maneres.
Atributs Globals
Els atributs globals es poden especificar en tots els elements HTML, fins i tot aquells no especificats en l'estàndard. Això significa que qualsevol element no estàndard ha de permetre aquests atributs, encara que aquests elements facin que el document HTML5 no sigui compatible.
Elements en línia i elements a nivell de bloc
Els elements HTML solen ser elements "en línia" o "a nivell de bloc". Un element inline ocupa només l'espai delimitat per les etiquetes que el defineixen. Un element a nivell de bloc ocupa tot l'espai del seu element pare (contenidor), creant així un "bloc".
Tipus d'enllaços
En HTML, es poden utilitzar diversos tipus d'enllaços per establir i definir la relació entre dos documents. Els elements d'enllaç que els tipus es poden configurar, inclouen <a>, <area> i <link>
Formats de medis compatibles amb elements d'àudio u vídeo HTML
Els elements <audio> i <video> permeten reproduir medis d'àudio i de vídeo. Aquests elements proporcionen una alternativa nativa del navegador a funcions similars que es troben en Adobe Flash i altres connectors (plug-ins).
Tipus de contingut HTML (Avançat)
HTML es compon de diversos tipus de contingut, cadascun dels quals es permet utilitzar en determinats contextos i està prohibit en uns altres. De la mateixa manera, cadascun d'ells té un conjunt d'altres categories de contingut que poden contenir i elements que poden o no ser utilitzats en ells. Aquesta és una guia per a aquestes categories.

Temes relacionats

Aplicació de colors a elements HTML usant CSS
Aquest article abasta la majoria de les maneres d'utilitzar CSS per afegir color a contingut HTML, enumerant quines parts dels documents HTML es poden acolorir i quines propietats CSS s'utilitzaran en fer-ho. Inclou exemples, enllaços a eines de construcció de paleta, i molt més.