Date.prototype.valueOf()

Метод valueOf() повертає просте значення об'єкта Date.

Синтаксис

dateObj.valueOf()

Повертає

Кількість мілісекунд між 1 січня 1970 року 00:00:00 за UTC та наданою датою.

Опис

Метод valueOf() повертає просте значення об'єкта Date у вигляді числового типу, кількість мілісекунд від опівночі 01 січня, 1970 року за UTC.

Цей метод функціонально еквівалентний методу Date.prototype.getTime().

Цей метод зазвичай викликається внутрішньо у JavaScript, а не явно у коді.

Приклади

Використання valueOf()

var x = new Date(56, 6, 17);
var myVar = x.valueOf();      // присвоює -424713600000 змінній myVar

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.valueOf' in that specification.

Сумісність з веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
valueOfChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 4Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100

Legend

Full support  
Full support

Див. також