Array.prototype.unshift()

Метод unshift() додає один або декілька елементів на початок масиву і повертає новий розмір масиву.

Синтаксис

arr.unshift([element1[, ...[, elementN]]])

Параметри

elementN
Елементи для додавання в початок масиву.

Результат

Нова властивість length об'єкту, для якого було викликано функцію.

Опис

Метод unshift вставляє задані значення в початок масиву.

Метод unshift є навмисно загальним; він може бути викликаний або застосований у об'єктах, схожих на масиви. Об'єкти, які не мають властивості length, що відображає останню з серії послідовних числових властивостей, що починаються з нуля, можуть поводитися непередбачувано.

Будь ласка, зауважте, якщо у параметри передається більше одного значення, вони всі вставляються на початку об'єкта, саме в тому порядку, в якому були передані у параметри. Отже, виклик unshift з n аргументів за один раз, або виклик n разів з 1 аргументом (наприклад, у циклі), не дадуть однаковий результат. Наприклад:

let arr = [4, 5, 6];

arr.unshift(1, 2, 3);
console.log(arr);
// [1, 2, 3, 4, 5, 6]

arr = [4, 5, 6]; // скидаємо значення масиву

arr.unshift(1);
arr.unshift(2);
arr.unshift(3);

console.log(arr);
// [3, 2, 1, 4, 5, 6]

Приклади

var arr = [1, 2];

arr.unshift(0); // результатом виклику буде значення 3, нова довжина масиву
// arr дорівнює [0, 1, 2]

arr.unshift(-2, -1); // нова довжина масиву дорівнює 5
// arr дорівнює [-2, -1, 0, 1, 2]

arr.unshift([-4, -3]); // нова довжина масиву дорівнює 6
// arr дорівнбє [[-4, -3], -2, -1, 0, 1, 2]

arr.unshift([-7, -6], [-5]); // нова довжина масиву дорівнює 8
// arr дорівнює [ [-7, -6], [-5], [-4, -3], -2, -1, 0, 1, 2 ]

Специфікації

Назва специфікації Статус Коментарій
ECMAScript 3rd Edition (ECMA-262) Standard Початкове визначення. Реалізовано в JavaScript 1.2.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.unshift' in that specification.
Standard
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.unshift' in that specification.
Standard
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.unshift' in that specification.
Living Standard

Сумісність з веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
unshiftChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 5.5Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100

Legend

Full support  
Full support

Дивіться також