Array.prototype.reverse()

Метод reverse() перевертає масив на місці, змінюючи послідовність елементів на протилежну. Тобто, перший елемент стає останнім, а останній — першим.

Синтаксис

a.reverse()

Вертає

Перевернутий масив.

Опис

Метод reverse() змінює масив, для якого його викликано, спротилежнюючи послідовність елементів, і вертає посилання на той масив.

Метод reverse є навмисно загальним; його можна викликати або застосувати до об'єктів, які схожі на масиви. Об'єкти, які не мають властивості length, що відображає останню з серії послідовних, числових властивостей, що починаються з нуля, можуть поводитися непередбачувано.

Приклади

Перевертання елементів у масиві

У наведеному прикладі започатковується масив a з трьома елементами, а тоді їх порядок спротилежнюється. Виклик методу reverse() повертає посилання на перевернутий масив а.

var a = ['спершу', 'було', 'слово'];
var reversed = a.reverse();

console.log(reversed === a); // виводить true
console.log(a);        // виводить ['слово', 'було', 'спершу']
console.log(reversed);    // виводить ['слово', 'було', 'спершу']

Перевертання елементів у подібному до масиву об'єкті

Наступний приклад створює подібний до масиву об'єкт a, що містить три елементи та властивість довжини, а тоді перевертає цей об'єкт. Виклик методу reverse() повертає посилання на перевернутий об'єкт a.

const a = {0: 1, 1: 2, 2: 3, length: 3};

console.log(a); // {0: 1, 1: 2, 2: 3, length: 3}

Array.prototype.reverse.call(a); //такий самий синтаксис для apply()

console.log(a); // {0: 3, 1: 2, 2: 1, length: 3}

Специфікації

Підтримка веб-переглядачами

BCD tables only load in the browser

Див. також