Переклад цієї статті ще триває.

Метод indexOf() повертає перший індекс, на якому даний елемент був знайдений в масиві, а якщо він відсутній, то повертає -1.

Примітка: For the String method, see String.prototype.indexOf().

var a = [2, 9, 9]; 
a.indexOf(2); // 0 
a.indexOf(7); // -1

if (a.indexOf(7) === -1) {
 // element doesn't exist in array
}

Синтаксис

arr.indexOf(searchElement[, fromIndex])

Параметри

searchElement
Елемент, який потрібно знайти.
fromIndex {необов'язковий параметр}
Індекс, з якого починається пошук. Якщо індекс більше або дорівнює довжині масиву, повертається  -1, що означає, що масив не буде шукатися. Якщо значення показника є від'ємним числом, то воно трактується як зміщення від кінця масиву.
Примітка: якщо наданий індекс від'ємний, масив все ще ітерується спереду назад. Якщо індекс  рівний 0, то буде проведений пошук по всьому масиву. За замовчуванням: 0 (виконується пошук по всьому масиву).

Значення, яке повертається

Перший індекс елемента в масиві; якщо не знайдено, то -1.

Опис

indexOf() порівнює searchElement з елементами Масиву, використовуючи strict equality (той самий метод, що використовується === або оперетором з трьома знаками дорівнює).

Приклад

Використання indexOf()

У наступному прикладі indexOf() використовується для пошуку значень в масиві.

var array = [2, 9, 9];
array.indexOf(2);   // 0
array.indexOf(7);   // -1
array.indexOf(9, 2); // 2
array.indexOf(2, -1); // -1
array.indexOf(2, -3); // 0

Пошук всіх відопвідностей на елементі

var indices = [];
var array = ['a', 'b', 'a', 'c', 'a', 'd'];
var element = 'a';
var idx = array.indexOf(element);
while (idx != -1) {
 indices.push(idx);
 idx = array.indexOf(element, idx + 1);
}
console.log(indices);
// [0, 2, 4]

Пошук, чи існує елемент в масиві, і його оновлення 

function updateVegetablesCollection (veggies, veggie) {
  if (veggies.indexOf(veggie) === -1) {
    veggies.push(veggie);
    console.log('New veggies collection is : ' + veggies);
  } else if (veggies.indexOf(veggie) > -1) {
    console.log(veggie + ' already exists in the veggies collection.');
  }
}

var veggies = ['potato', 'tomato', 'chillies', 'green-pepper'];

updateVegetablesCollection(veggies, 'spinach'); 
// Нове значення масиву: potato,tomato,chillies,green-pepper,spinach
updateVegetablesCollection(veggies, 'spinach'); 
// spinach вже існує в масиві.

Поліфіл

indexOf() був доданий в стандарт ECMA-262 в 5-му виданні; як такий він може бути присутнім не у всіх браузерах. Це можна обійти, використовуючи наступний код на початку скриптів. Це дозволить вам використовувати метод indexOf(), коли ще немає вбудованої підтримки в браузері. Цей алгоритм збігається із зазначеною в ECMA-262, 5-е видання, припускаючи, щоTypeError і Math.abs() має свої оригінальні значення.

if (!Array.prototype.indexOf) {
 Array.prototype.indexOf = function indexOf(member, startFrom) {
  /*
  У спрощеному режимі, якщо змінна `this` має значення null або
 undefined, то вона встановлюється в об'єкт window. В іншому випадку
 `this` автоматично перетворюється в об'єкт. У строгому режимі, якщо
 змінна 'this' має значення null або undefined, генерується 'TypeError'.
  */
  if (this == null) {
   throw new TypeError("Array.prototype.indexOf() - can't convert `" + this + "` to object");
  }

  var
   index = isFinite(startFrom) ? Math.floor(startFrom) : 0,
   that = this instanceof Object ? this : new Object(this),
   length = isFinite(that.length) ? Math.floor(that.length) : 0;

  if (index >= length) {
   return -1;
  }

  if (index < 0) {
   index = Math.max(length + index, 0);
  }

  if (member === undefined) {
   /*
    Оскільки `member` не визначено, ключі, які не існують,
     будуть мати те ж значення, що і `member`, і, отже, повинні
     бути перевірені.
   */
   do {
    if (index in that && that[index] === undefined) {
     return index;
    }
   } while (++index < length);
  } else {
   do {
    if (that[index] === member) {
     return index;
    }
   } while (++index < length);
  }

  return -1;
 };
}

Однак, якщо ви більше зацікавлені у всіх маленьких технічних бітах, визначених стандартом ECMA, і менше стурбовані продуктивністю або лаконічністю, то ви можете знайти це більш описове заповнення більш корисним.

// Кроки продукції ECMA-262, Edition 5, 15.4.4.14
// Reference: http://es5.github.io/#x15.4.4.14
if (!Array.prototype.indexOf) {
 Array.prototype.indexOf = function(searchElement, fromIndex) {

  var k;

  // 1. Нехай o є результатом виклику ToObject, що передає це
  //  значення в якості аргументу.
  if (this == null) {
   throw new TypeError('"this" is null or not defined');
  }

  var o = Object(this);

  // 2. Нехай lenValue є результатом виклику Get,
   //  внутрішнього методу o з аргументом "length".
  // 3. Нехай len буде ToUint32(lenValue).
  var len = o.length >>> 0;

  // 4. Якщо len рівне 0, return -1.
  if (len === 0) {
   return -1;
  }

  // Якщо аргумент fromIndex був переданий, let n = 
   // ToInteger(fromIndex); інакше let n = 0.
  var n = fromIndex | 0;

  // 6. Якщо n >= len, return -1.
  if (n >= len) {
   return -1;
  }

  // 7. If n >= 0, then Let k be n.
  // 8. Else, n<0, Let k be len - abs(n).
  //  If k is less than 0, then let k be 0.
  k = Math.max(n >= 0 ? n : len - Math.abs(n), 0);

  // 9. Repeat, while k < len
  while (k < len) {
   // a. Let Pk be ToString(k).
   //  This is implicit for LHS operands of the in operator
   // b. Let kPresent be the result of calling the
   //  HasProperty internal method of o with argument Pk.
   //  This step can be combined with c
   // c. If kPresent is true, then
   //  i. Let elementK be the result of calling the Get
   //    internal method of o with the argument ToString(k).
   //  ii. Let same be the result of applying the
   //    Strict Equality Comparison Algorithm to
   //    searchElement and elementK.
   // iii. If same is true, return k.
   if (k in o && o[k] === searchElement) {
    return k;
   }
   k++;
  }
  return -1;
 };
}

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.indexOf' in that specification.
Standard Initial definition. Implemented in JavaScript 1.6.
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.indexOf' in that specification.
Standard  
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.indexOf' in that specification.
Draft  

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
indexOfChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support 1.5IE Full support 9Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes

Legend

Full support  
Full support

Compatibility notes

 • Starting with Firefox 47 (Firefox 47 / Thunderbird 47 / SeaMonkey 2.44),  this method will no longer return -0. For example, [0].indexOf(0, -0) will now always return +0 (bug 1242043).

See also

Мітки документа й учасники

Зробили внесок у цю сторінку: mdnwebdocs-bot, Halochkin, AlexKutkanych
Востаннє оновлена: mdnwebdocs-bot,