Array.prototype.indexOf()

Метод indexOf() повертає перший індекс, за яким даний елемент був знайдений в масиві, а якщо він відсутній, то повертає -1.

Примітка: Щодо метода String, дивіться String.prototype.indexOf().

var a = [2, 9, 9];
a.indexOf(2); // 0
a.indexOf(7); // -1

if (a.indexOf(7) === -1) {
 // елемент не існує у масиві
}

Синтаксис

arr.indexOf(searchElement[, fromIndex])

Параметри

searchElement
Елемент, який потрібно знайти.
fromIndex Optional
Індекс, з якого починається пошук. Якщо індекс більше або дорівнює довжині масиву, повертається  -1, що означає, що масив не буде шукатися. Якщо значення показника є від'ємним числом, то воно трактується як зміщення від кінця масиву.
Примітка: якщо наданий індекс від'ємний, масив все ще ітерується спереду назад. Якщо індекс  рівний 0, то буде проведений пошук по всьому масиву. За замовчуванням: 0 (виконується пошук по всьому масиву).

Значення, яке повертається

Перший індекс елемента в масиві; якщо не знайдено, то -1.

Опис

indexOf() порівнює searchElement з елементами Масиву, використовуючи строгу рівність (той самий метод, що використовується з допомогою === або потрійним дорівнює).

Приклад

Використання indexOf()

У наступному прикладі indexOf() використовується для пошуку значень в масиві.

var array = [2, 9, 9];
array.indexOf(2);   // 0
array.indexOf(7);   // -1
array.indexOf(9, 2); // 2
array.indexOf(2, -1); // -1
array.indexOf(2, -3); // 0

Пошук всіх відопвідностей на елементі

var indices = [];
var array = ['a', 'b', 'a', 'c', 'a', 'd'];
var element = 'a';
var idx = array.indexOf(element);
while (idx != -1) {
 indices.push(idx);
 idx = array.indexOf(element, idx + 1);
}
console.log(indices);
// [0, 2, 4]

Пошук, чи існує елемент в масиві, і його оновлення 

function updateVegetablesCollection (veggies, veggie) {
  if (veggies.indexOf(veggie) === -1) {
    veggies.push(veggie);
    console.log('Оновлений набір овочів : ' + veggies);
  } else if (veggies.indexOf(veggie) > -1) {
    console.log(veggie + ' вже існує у наборі овочів.');
  }
}

var veggies = ['картопля', 'помідор', 'чилі', 'зелений перець'];

updateVegetablesCollection(veggies, 'шпинат');
// Оновлений набір овочів: картопля,помідор,чилі,зелений перець,шпинат
updateVegetablesCollection(veggies, 'шпинат');
// шпинат вже існує у наборі овочів.

Поліфіл

indexOf() був доданий в стандарт ECMA-262 в 5-му виданні; як такий він може бути присутнім не у всіх браузерах. Це можна обійти, використовуючи наступний код на початку скриптів. Це дозволить вам використовувати метод indexOf(), коли ще немає вбудованої підтримки в браузері. Цей алгоритм збігається із зазначеною в ECMA-262, 5-е видання, припускаючи, щоTypeError і Math.abs() має свої оригінальні значення.

if (!Array.prototype.indexOf) {
 Array.prototype.indexOf = function indexOf(member, startFrom) {
  /*
  У спрощеному режимі, якщо змінна `this` має значення null або
 undefined, то вона встановлюється в об'єкт window. В іншому випадку
 `this` автоматично перетворюється в об'єкт. У строгому режимі, якщо
 змінна 'this' має значення null або undefined, генерується 'TypeError'.
  */
  if (this == null) {
   throw new TypeError("Array.prototype.indexOf() - can't convert `" + this + "` to object");
  }

  var
   index = isFinite(startFrom) ? Math.floor(startFrom) : 0,
   that = this instanceof Object ? this : new Object(this),
   length = isFinite(that.length) ? Math.floor(that.length) : 0;

  if (index >= length) {
   return -1;
  }

  if (index < 0) {
   index = Math.max(length + index, 0);
  }

  if (member === undefined) {
   /*
    Оскільки `member` не визначено, ключі, які не існують,
    будуть мати те ж значення, що і `member`, і, отже, повинні
    бути перевірені.
   */
   do {
    if (index in that && that[index] === undefined) {
     return index;
    }
   } while (++index < length);
  } else {
   do {
    if (that[index] === member) {
     return index;
    }
   } while (++index < length);
  }

  return -1;
 };
}

Однак, якщо ви більше зацікавлені у всіх маленьких технічних бітах, визначених стандартом ECMA, і менше стурбовані продуктивністю або лаконічністю, то ви можете знайти це більш описове заповнення більш корисним.

// Кроки продукції ECMA-262, Edition 5, 15.4.4.14
// Посилання: http://es5.github.io/#x15.4.4.14
if (!Array.prototype.indexOf) {
 Array.prototype.indexOf = function(searchElement, fromIndex) {

  var k;

  // 1. Нехай o є результатом виклику ToObject, що передає це
  //  значення в якості аргументу.
  if (this == null) {
   throw new TypeError('"this" is null or not defined');
  }

  var o = Object(this);

  // 2. Нехай lenValue є результатом виклику Get,
  //  внутрішнього методу o з аргументом "length".
  // 3. Нехай len буде ToUint32(lenValue).
  var len = o.length >>> 0;

  // 4. Якщо len рівне 0, return -1.
  if (len === 0) {
   return -1;
  }

  // Якщо аргумент fromIndex був переданий, let n =
  // ToInteger(fromIndex); інакше let n = 0.
  var n = fromIndex | 0;

  // 6. Якщо n >= len, return -1.
  if (n >= len) {
   return -1;
  }

  // 7. Якщо n >= 0, то нехай k дорівнює n.
  // 8. Інакше, n<0, нехай k дорівнює len - abs(n).
  //  Якщо k менше, ніж 0, тоді нехай k дорівнює 0.
  k = Math.max(n >= 0 ? n : len - Math.abs(n), 0);

  // 9. Повторювати, доки k < len
  while (k < len) {
   // а. Нехай Pk дорівнює ToString(k). Це неочевидно для лівосторонніх операндів оператора in
   // б. Нехай kPresent буде результатом виклику
   //  внутрішнього метода o HasProperty з аргументом Pk.
   //  Цей крок можна поєднати з в
   // в. Якщо kPresent дорівнює true, тоді
   //  i. Нехай elementK буде результатом виклику
   //    внутрішнього метода o Getwith з аргументом ToString(k).
   //  ii. Нехай те саме буде результатом застосування
   //    Алгоритму Строгого Порівняння (Strict Equality Comparison Algorithm)
   //    до searchElement та elementK.
   // iii. Якщо те саме дорівнює true, повернути k.
   if (k in o && o[k] === searchElement) {
    return k;
   }
   k++;
  }
  return -1;
 };
}

Специфікації

Специфікація Статус Коментар
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.indexOf' in that specification.
Standard Початкове визначення. Реалізовано у JavaScript 1.6.
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.indexOf' in that specification.
Standard
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.indexOf' in that specification.
Living Standard

Сумісність з веб-переглядачами

BCD tables only load in the browser

Примітки щодо сумісності

 • Починаючи з Firefox 47 (Firefox 47 / Thunderbird 47 / SeaMonkey 2.44),  цей метод більше не повертатиме -0. Наприклад, [0].indexOf(0, -0) тепер завжди повертатиме +0 (bug 1242043).

Див. також