Метод includes() з'ясовує, чи масив містить елемент із вказаним значенням, та вертає відповідно true або false.

Синтаксис

var boolean = array.includes(value[, fromIndex])

Параметри

value
Значення елемента, який слід знайти.
fromIndex Optional
Індекс елемента, з якого має розпочатися пошук. Від'ємний індекс означає відлік від кінця масиву (тобто array.length + fromIndex), але пошук у всякому разі здійснюється в напрямку зростання індексу. Якщо fromIndex не вказано, пошук перебиратиме всі елементи від початку до кінця.

Вертає

Boolean.

Приклади

[1, 2, 3].includes(2);   // true
[1, 2, 3].includes(4);   // false
[1, 2, 3].includes(3, 3);  // false
[1, 2, 3].includes(3, -1); // true
[1, 2, NaN].includes(NaN); // true

Якщо fromIndex >= array.length

Якщо fromIndex дорівнює або перевищує довжину масиву, пошук не здійснюється й завжди вертається false:

var arr = ['a', 'b', 'c'];

arr.includes('c', 3);  // вертає false
arr.includes('c', 100); // вертає false

Якщо fromIndex < 0

Якщо значення fromIndex від'ємне, викорстовується обчислений індекс, що визначається відносно кінця масиву:

// Довжина масиву дорівнює 4
// fromIndex дорівнює -2
// Обчислений індекс дорівнює 4 - 2 = 2 (length - fromIndex)

var arr = ['a', 'b', 'c', 'd'];

arr.includes('b', -2); // вертає false
arr.includes('c', -2); // вертає true

Водночас, якщо обчислений індекс також менше нуля, пошук здійснюється по всьому масиву:

var arr = ['a', 'b', 'c'];

arr.includes('a', -100); // вертає true
arr.includes('b', -100); // вертає true
arr.includes('c', -100); // вертає true

Узагальнене застосування метода includes()

Реалізація метода includes() є зумисне узагальненою. Об'єкт, на який вказує this, не обов'язково повинен належати до класу Array, тож використання includes() можна поширити на інші масивоподібні об'єкти. В наведеному нижче прикладі його застосовано до об'єкта arguments:

(function() {
 console.log([].includes.call(arguments, 'a')); // виводить true
 console.log([].includes.call(arguments, 'd')); // виводить false
})('a','b','c');

Запасний варіант (поліфіл)

Якщо вам треба забезпечити підтримку вкрай застарілих рушіїв JavaScript, в яких відсутня підтримка Object.defineProperty, було б краще взагалі не додавати методів до Array.prototype через відсутність можливості заборонити їх перебір.

// https://tc39.github.io/ecma262/#sec-array.prototype.includes
if (!Array.prototype.includes) {
 Object.defineProperty(Array.prototype, 'includes', {
  value: function(searchElement, fromIndex) {

   // 1. Let O be ? ToObject(this value).
   if (this == null) {
    throw new TypeError('"this" is null or not defined');
   }

   var o = Object(this);

   // 2. Let len be ? ToLength(? Get(O, "length")).
   var len = o.length >>> 0;

   // 3. If len is 0, return false.
   if (len === 0) {
    return false;
   }

   // 4. Let n be ? ToInteger(fromIndex).
   //  (If fromIndex is undefined, this step produces the value 0.)
   var n = fromIndex | 0;

   // 5. If n ≥ 0, then
   // a. Let k be n.
   // 6. Else n < 0,
   // a. Let k be len + n.
   // b. If k < 0, let k be 0.
   var k = Math.max(n >= 0 ? n : len - Math.abs(n), 0);

   function sameValueZero(x, y) {
    return x === y || (typeof x === 'number' && typeof y === 'number' && isNaN(x) && isNaN(y));
   }

   // 7. Repeat, while k < len
   while (k < len) {
    // a. Let elementK be the result of ? Get(O, ! ToString(k)).
    // b. If SameValueZero(searchElement, elementK) is true, return true.
    // c. Increase k by 1. 
    if (sameValueZero(o[k], searchElement)) {
     return true;
    }
    k++;
   }

   // 8. Return false
   return false;
  }
 });
}

Специфікації

Специфікація Статус Коментар
ECMAScript 2016 (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.includes' in that specification.
Standard Початкова виознака.
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.includes' in that specification.
Draft  

Підтримка веб-переглядачами

FeatureChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari
Basic support471443 No349
FeatureAndroid webviewChrome for AndroidEdge mobileFirefox for AndroidOpera AndroidiOS SafariSamsung Internet
Basic support Yes Yes1443349 Yes

Див. також

Мітки документа й учасники

Зробили внесок у цю сторінку: asmforce, Kamilius
Востаннє оновлена: asmforce,