Array.prototype.copyWithin()

Метод copyWithin() додає дрібну копію частини масиву в іншу позицію в тому ж масиві та повертає його без зміни довжини.

Синтаксис

arr.copyWithin(target[, start[, end]])

Параметри

target
Індекс (нумерується з 0), куди потрібно скопіювати послідовність. Якщо індекс є від'ємним, target буде рахуватися з кінця масиву.
Якщо значення target дорівнює або більше за arr.length, нічого не скопіюється. Якщо індекс target більший за start, скопійована послідовність буде обрізана відповідно до arr.length.
start Optional
Індекс (нумерується з 0), з якого потрібно починати копіювання елементів. Якщо він від'ємний, start буде рахуватися з кінця.
Якщо параметр start не заданий, copyWithin буде копіювати, починаючи з індекса 0. 
end Optional
Індекс (нумерується з 0), на якому потрібно закінчити копіювання елементів. copyWithin копіює до, але не включаючи, end. Якщо індекс від'ємний, end буде рахуватися з кінця.
Якщо параметр end не заданий, copyWithin буде копіювати до останнього індекса (за замовченням arr.length).

Значення, яке повертається

Змінений масив.

Опис

Метод copyWithin працює, як memmove у C та C++, і є дуже продуктивним методом для зсунення даних у масиві. Це особливо стосується метода TypedArray з такою ж самою назвою. Послідовність копіюється та вставляється однією операцією; вставлена послідовність міститиме скопійовані значення, навіть коли ділянки копіювання та вставки накладаються.

Функція copyWithin є навмисно загальною, вона не вимагає, щоб її this був об'єктом Array.

Метод copyWithin є методом модифікації. Він не змінює довжину об'єкта this, але він змінює його зміст та створює нові властивості в разі необхідності.

Приклади

[1, 2, 3, 4, 5].copyWithin(-2);
// [1, 2, 3, 1, 2]

[1, 2, 3, 4, 5].copyWithin(0, 3);
// [4, 5, 3, 4, 5]

[1, 2, 3, 4, 5].copyWithin(0, 3, 4);
// [4, 2, 3, 4, 5]

[1, 2, 3, 4, 5].copyWithin(-2, -3, -1);
// [1, 2, 3, 3, 4]

[].copyWithin.call({length: 5, 3: 1}, 0, 3);
// {0: 1, 3: 1, length: 5}

// ES2015 типізовані масиви є підкласами Array
var i32a = new Int32Array([1, 2, 3, 4, 5]);

i32a.copyWithin(0, 2);
// Int32Array [3, 4, 5, 4, 5]

// На платформах, які ще не сумісні з ES2015:
[].copyWithin.call(new Int32Array([1, 2, 3, 4, 5]), 0, 3, 4);
// Int32Array [4, 2, 3, 4, 5]

Поліфіл

if (!Array.prototype.copyWithin) {
 Object.defineProperty(Array.prototype, 'copyWithin', {
  value: function(target, start/*, end*/) {
  // Кроки 1-2.
  if (this == null) {
   throw new TypeError('this is null or not defined');
  }

  var O = Object(this);

  // Кроки 3-5.
  var len = O.length >>> 0;

  // Кроки 6-8.
  var relativeTarget = target >> 0;

  var to = relativeTarget < 0 ?
   Math.max(len + relativeTarget, 0) :
   Math.min(relativeTarget, len);

  // Кроки 9-11.
  var relativeStart = start >> 0;

  var from = relativeStart < 0 ?
   Math.max(len + relativeStart, 0) :
   Math.min(relativeStart, len);

  // Кроки 12-14.
  var end = arguments[2];
  var relativeEnd = end === undefined ? len : end >> 0;

  var final = relativeEnd < 0 ?
   Math.max(len + relativeEnd, 0) :
   Math.min(relativeEnd, len);

  // Крок 15.
  var count = Math.min(final - from, len - to);

  // Кроки 16-17.
  var direction = 1;

  if (from < to && to < (from + count)) {
   direction = -1;
   from += count - 1;
   to += count - 1;
  }

  // Крок 18.
  while (count > 0) {
   if (from in O) {
    O[to] = O[from];
   } else {
    delete O[to];
   }

   from += direction;
   to += direction;
   count--;
  }

  // Крок 19.
  return O;
 },
 configurable: true,
 writable: true
 });
}

Специфікації

Специфікація Статус Коментар
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.copyWithin' in that specification.
Standard Початкове визначення.
ECMAScript 2016 (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.copyWithin' in that specification.
Standard
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.copyWithin' in that specification.
Living Standard

Сумісність з веб-переглядачами

BCD tables only load in the browser

Див. також