Array.prototype.reverse()

Bu çeviri eksik. Bu makaleyi İngilizceden tercüme etmemize yardım edin

reverse() metodu dizi elemanlarını tersten sıralar . Dizinin ilk elemanı son eleman olur, son elemanı ilk eleman olur.

Syntax

a.reverse()

Dönen Değer

Ters dizi.

Açıklama

reverse metodu dizinin olduğu halini kalıcı olarak değiştirir ve değiştirilmiş diziyi döndürür.

reverse bilinçli olarak generic metodtur; bu şekilde dizilere benzeyen nesneler çağrılabilir veya uygulanabilir. Bir dizi ardışık, sıfır tabanlı sayısal özellikte sonuncuyu yansıtan length özelliği içermeyen nesneler anlamlı bir şekilde davranmayabilir.

Örnekler

Bir dizideki öğeleri tersine çevirme

Aşağıdaki örnek, üç öğe içeren bir a dizisi oluşturur, ardından diziyi tersine çevirir. reverse() çağrısı, ters çevrilmiş a dizisine bir referans döndürür.

const a = [1, 2, 3];

console.log(a); // [1, 2, 3]

a.reverse(); 

console.log(a); // [3, 2, 1]

Dizi benzeri bir nesnedeki öğeleri tersine çevirme

Aşağıdaki örnek, üç öğe ve length özelliği içeren dizi benzeri bir nesne a oluşturur, sonra dizi benzeri nesneyi tersine çevirir. reverse () çağrısı, ters dizi benzeri nesneye a bir referans döndürür.

const a = {0: 1, 1: 2, 2: 3, length: 3};

console.log(a); // {0: 1, 1: 2, 2: 3, length: 3}

Array.prototype.reverse.call(a); //same syntax for using apply()

console.log(a); // {0: 3, 1: 2, 2: 1, length: 3}

Özellikler

Özellik Durum Yorum
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Initial definition. Implemented in JavaScript 1.1.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.reverse' in that specification.
Standard
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.reverse' in that specification.
Standard
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.reverse' in that specification.
Living Standard

Tarayıcı Uyumluluğu

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
reverseChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 5.5Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100

Legend

Full support  
Full support

See also