Array.prototype.reverse()

reverse() metodu dizi elemanlarını tersten sıralar . Dizinin ilk elemanı son eleman olur, son elemanı ilk eleman olur.

Syntax

a.reverse()

Dönen Değer

Ters dizi.

Açıklama

reverse metodu dizinin olduğu halini kalıcı olarak değiştirir ve değiştirilmiş diziyi döndürür.

reverse bilinçli olarak generic metodtur; bu şekilde dizilere benzeyen nesneler çağrılabilir veya uygulanabilir. Bir dizi ardışık, sıfır tabanlı sayısal özellikte sonuncuyu yansıtan length özelliği içermeyen nesneler anlamlı bir şekilde davranmayabilir.

Örnekler

Bir dizideki öğeleri tersine çevirme

Aşağıdaki örnek, üç öğe içeren bir a dizisi oluşturur, ardından diziyi tersine çevirir. reverse() çağrısı, ters çevrilmiş a dizisine bir referans döndürür.

const a = [1, 2, 3];

console.log(a); // [1, 2, 3]

a.reverse();

console.log(a); // [3, 2, 1]

Dizi benzeri bir nesnedeki öğeleri tersine çevirme

Aşağıdaki örnek, üç öğe ve length özelliği içeren dizi benzeri bir nesne a oluşturur, sonra dizi benzeri nesneyi tersine çevirir. reverse () çağrısı, ters dizi benzeri nesneye a bir referans döndürür.

const a = {0: 1, 1: 2, 2: 3, length: 3};

console.log(a); // {0: 1, 1: 2, 2: 3, length: 3}

Array.prototype.reverse.call(a); //same syntax for using apply()

console.log(a); // {0: 3, 1: 2, 2: 1, length: 3}

Özellikler

Özellik Durum Yorum
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Initial definition. Implemented in JavaScript 1.1.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.reverse' in that specification.
Standard
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.reverse' in that specification.
Standard
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.reverse' in that specification.
Living Standard

Tarayıcı Uyumluluğu

BCD tables only load in the browser

See also