Object

Konstruktor Object tworzy wrapper obiektu.

Sk艂adnia

// Notacja litera艂owa
{ [ paraWartoscNazwa1[, paraWartoscNazwa2[, ...paraWartoscNazwaN] ] ] }

// Wywo艂ywany jako konstruktor
new Object([wartosc])

Parametry

paraWartoscNazwa1, paraWartoscNazwa2, ... paraWartoscNazwaN
Pary nazw (string) oraz warto艣ci (jakakolwiek warto艣膰) przyczym nazwa oddzielona jest od warto艣ci dwukropkiem.
wartosc
Jakakolwiek warto艣膰.

Opis

Kostruktor obiektu tworzy wrapper dla danej warto艣ci. Je偶eli podana warto艣膰 to null albo undefined, konstruktor stworzy i zwr贸ci pusty obiekt. W przeciwnym razie stworzy i zwr贸ci obiekt o takim samym typie jak podana warto艣膰. Je偶eli podana warto艣膰 jest obiektem to konstruktor zwr贸ci ten w艂a艣nie obiekt.

Zobacz r贸wnie偶 Inicjator obiektu / notacja litera艂owa.

W艂a艣ciwo艣ci

Object.length
Przyjmuje warto艣膰 1.
Object.prototype (en-US)
Pozwala na dodawanie w艂a艣ciwo艣ci i metod do wszystkich obiekt贸w typu Object.

Metody

Object.assign()
Kopiuje wszystkie w艂asne w艂a艣ciwo艣ci z jednego lub wi臋cej obiekt贸w 偶r贸d艂owych do obiektu docelowego.
Object.create() (en-US)
Tworzy nowy obiekt z podanym prototypem oraz w艂a艣ciwo艣ciami
Object.defineProperty() (en-US)
Dodaje do obiektu wymienion膮 w艂a艣ciwo艣膰 opisywan膮 przez podany deskryptor.
Object.defineProperties() (en-US)
Dodaje do obiektu wymienione w艂a艣ciwo艣ci opisywane przez podane deskryptory.
Object.freeze()
Zamra偶a obiekt. Uniemo偶liwia usuwanie oraz modyfikowanie jego w艂a艣ciwo艣ci.
Object.getOwnPropertyDescriptor()
Zwraca z obiektu deskryptor dla wymienionej w艂a艣ciwo艣ci. 
Object.getOwnPropertyNames() (en-US)
Zwraca tablic臋 zawieraj膮c膮 nazwy wszystkich w艂asnych w艂a艣ciwo艣ci obiektu. (Zar贸wno przeliczalnych jak i nieprzeliczalnych)
Object.getOwnPropertySymbols() (en-US)
Zwraca tablic臋 zawieraj膮c膮 wszystkie w艂asne w艂a艣ciwo艣ci-symbole danego obiektu
Object.getPrototypeOf() (en-US)
Zwraca prototyp okre艣lonego obiektu.
Object.is() (en-US)
Sprawdza czy dwie podane warto艣ci s膮 takie same.
Object.isExtensible() (en-US)
Sprawdza czy obiekt mo偶na rozszerzy膰.
Object.isFrozen() (en-US)
Sprawdza czy obiekt jest zamro偶ony.
Object.isSealed() (en-US)
Sprawdza czy obiekt jest zapiecz臋towany.
Object.keys() (en-US)
Zwraca tablic臋 zawieraj膮c膮 nazwy wszystkich w艂asnych w艂a艣ciwo艣ci obiektu. (Tylko przeliczalnych)
Object.preventExtensions() (en-US)
Zabopiega rozszerzaniu obiektu (tj. dodawaniu w艂a艣ciwo艣ci).
Object.seal()
Zapiecz臋towuje obiekt, zapobiegaj膮c dodawaniu oraz usuwaniu jego w艂a艣ciwo艣ci.
Object.setPrototypeOf() (en-US)
Ustawia prototyp obiektu.
Object.values() (en-US)
Zwraca tablic臋 zawieraj膮c膮 wszystkie w艂asne, przeliczalne warto艣ci obiektu.

Instancje i prototyp Object

W Javascript, wsyzstkie obiekty pochodz膮 od obiektu Object, tymsamym dziedzicz膮 metody i w艂a艣ciwo艣ci z Object.prototype (en-US), jednak mog膮 by膰 one nadpisane. Na przyk艂ad, prototypy innych konstruktor贸w nadpisuj膮 w艂a艣ciwo艣膰 constructor oraz metody toString(). Wszelkie zmiany w prototypie Object s膮 przekazywane do wszystkich obiekt贸w, chyba 偶e w艂a艣ciwo艣ci lub metody do kt贸rych zmiany si臋 odno艣i艂y zosta艂y gdzie艣 po drodze nadpisane.

W艂a艣ciwo艣ci

Object.prototype.constructor
Okre艣la konstruktor obiektu - funkcj臋, kt贸ra tworzy prototyp obiektu.
Object.prototype.__proto__ (en-US)
Wskazuje na obiekt kt贸ry by艂 u偶yty jako prototyp, kiedy dany obiekt by艂 inicjalizowany.
Object.prototype.__noSuchMethod__
Pozwala zdefiniowa膰 funkcj臋, kt贸ra b臋dzie wykonana kiedy niezdefiniowany element obiektu zostanie wywo艂any jako metoda.
Object.prototype.__count__ This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
W艂asno艣膰 zwraca艂a liczb臋 w艂a艣ciwo艣ci tzw. enumerable posiadanych przez zdefiniowany przez u偶ytkownika obiekt. W艂asno艣膰 ta zosta艂a usuni臋ta.
Object.prototype.__parent__ This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
By艂a u偶ywana do wskazywania kontwkstu obiektu. W艂asno艣膰 ta zosta艂a usuni臋ta.

Metody

Object.prototype.__defineGetter__() (en-US)
Przypisuje funkcj臋 do pola, do kt贸rego odwo艂anie wywo艂a t臋 funkcj臋, kt贸ra zwr贸ci odpowiedni膮 warto艣膰.
Object.prototype.__defineSetter__() (en-US)
Przypisuje funkcj臋 do pola, kt贸rego ustawienie wywo艂a t臋 funkcj臋, kt贸ra zmodyfikuje warto艣膰 pola.
Object.prototype.__lookupGetter__() (en-US)
Zwraca funkcj臋 powi膮zan膮 z danym polem poprzez metod臋 __defineGetter__ (en-US).
Object.prototype.__lookupSetter__() (en-US)
Zwraca funkcj臋 powi膮zan膮 z danym polem poprzez metod臋 __defineSetter__ (en-US).
Object.prototype.hasOwnProperty()
Zwraca warto艣膰 boolean wskazuj膮c膮 czy obiekt posiada dane pole (wykluczaj膮c przypadki, gdy pole jest odziedziczone).
Object.prototype.isPrototypeOf() (en-US)
Zwraca warto艣膰 boolean wskazuj膮c膮 czy dany obiekt znajduje si臋 w 艂a艅cuchu prototyp贸w obiektu podanego jako parametr funkcji.
Object.prototype.propertyIsEnumerable() (en-US)
Zwraca warto艣膰 boolean wskazuj膮c膮 czy ustawiony jest atrybut ECMAScript DontEnum attribute.
Object.prototype.toSource()
Zwraca litera艂 obiektowy reprezentuj膮cy dany obiekt; mo偶na go u偶y膰 do utworzenia nowego obiektu.
Object.prototype.toLocaleString()
Wywo艂uje toString().
Object.prototype.toString()
Zwraca 艂a艅cuch znak贸w reprezentuj膮cy dany obiekt.
Object.prototype.unwatch()
Usuwa funkcj臋 monitoruj膮c膮 dan膮 w艂asno艣膰 obiektu.
Object.prototype.valueOf()
Zwraca warto艣膰 prost膮 danego obiektu.
Object.prototype.watch()
Dodaje funkcj臋 monitoruj膮c膮 dan膮 w艂asno艣膰 obiektu.
Object.prototype.eval() This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
Wykonuje kod JavaScriptu zawarty w 艂a艅cuchu znak贸w w kontek艣cie danego obiektu.

Przyk艂ady

U偶ywanie typ贸w null i undefined

W poni偶szych przyk艂adach zmienna o przechowuje pusty obiekt Object:

var o = new Object();
var o = new Object(undefined);
var o = new Object(null);

Tworzenie obiektu Boolean

W poni偶szych przyk艂adach zmienna o przechowuje obiekty Boolean:

// r贸wnoznaczne z: o = new Boolean(true);
var o = new Object(true);
// r贸wnoznaczne z: o = new Boolean(false);
var o = new Object(Boolean());

Specyfikacje

Specification Status Comment
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Pocz膮tkowa definicja. Zaimplementowana w JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Object' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Object' in that specification.
Standard Dodano Object.assign, Object.getOwnPropertySymbols, Object.setPrototypeOf, Object.is
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Object' in that specification.
Living Standard Dodano Object.entries, Object.values oraz Object.getOwnPropertyDescriptors.

Kompatybilno艣膰 z przegl膮dark膮

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Zobacz tak偶e