Math.sqrt()

Podsumowanie

Zwraca pierwiastek kwadratowy danej liczby.

x0,Math.sqrt(x)=x=the uniquey0such thaty2=x\forall x \geq 0, \mathtt{Math.sqrt(x)} = \sqrt{x} = \text{the unique} \; y \geq 0 \; \text{such that} \; y^2 = x

Składnia

Math.sqrt(x)

Parametry

x 
liczba.

Opis

Jeśli wartość x jest ujemna, funkcja sqrt zwraca NaN.

Ponieważ sqrt() jest statyczną metodą obiektu Math, zawsze odwołujemy się do niej poprzez Math.sqrt(), a nie jak do metody instancji obiektu Math utworzonej przez użytkownika.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie Math.sqrt()

Math.sqrt(9); // 3
Math.sqrt(2); // 1.414213562373095

Math.sqrt(1);  // 1
Math.sqrt(0);  // 0
Math.sqrt(-1); // NaN