Array.prototype.unshift()

Podsumowanie

Dodaje jeden lub więcej elementów na początek tablicy i zwraca jej nową długość.

Składnia

arr.unshift([element1[, ...[, elementN]]])

Parametry

element N  
Elementy do dodania na początek tablicy.

Przykłady

Przykład: Dodawanie elementów do tablicy

Następujący kod wyświetli tablicę myFish przed i po dodaniu do niej elementów.

myFish = ["anioł", "klaun"];
console.log("myFish przed: " + myFish);
unshifted = myFish.unshift("bęben", "lew");
console.log("myFish po: " + myFish);
console.log("Nowa długość tablicy: " + unshifted);

Powyższy przykład wyświetli:

myFish przed: ["anioł", "klaun"]
myFish po: ["bęben", "lew", "anioł", "klaun"]
Nowa długość tablicy: 4

Zobacz także