Array.prototype.toLocaleString()

Metoda toLocaleString() zwraca łańcuch znaków reprezentujący wszystkie elementy w tablicy. Każdy element jest konwerterowany do  łańcucha znaku za pomocą lokalnych wywołań toLocaleString. Elementy łaczone są separatorem zdefiniowanym dla lokalnego języka (np. przecinek).

Składnia

arr.toLocaleString();

Opis

Poniższe elementy tablic są konwertowane na łańcuchy znaków za pomocą wbudowanych metod toLocaleString

Przykład

Użycie toLocaleString

let numer = 1337;
let data = new Date();
let tablica = [numer , data, 'foo'];

let str = tablica.toLocaleString();

console.log(str);
// logs '1337,19.11.2020, 17:21:06,foo'
// if run in a Polish (pl-PL) locale with timezone Europe/Warsaw


let strEn = tablica.toLocaleString("en-US");  // "1,337,11/19/2020, 5:21:06 PM,foo"

Specyfikacja

Zgodność z przeglądarkami

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Zobacz także