Array.prototype.reverse()

Podsumowanie

Odwraca kolejność elementów w tablicy: pierwszy staje się ostatnim, ostatni pierwszym.

Składnia

arr.reverse()

Parametry

Brak.

Opis

Metoda reverse zmienia zawartość tablicy, odwracając kolejność jej elementów.

Przykłady

Przykład: Odwracanie kolejności elementów w tablicy

Poniższy przykład tworzy tablicę mojaTablica, posiadającą trzy elementy, następnie odwraca ich kolejność.

mojaTablica = new Array("jeden", "dwa", "trzy")
mojaTablica.reverse()

W wyniku działania powyższego kodu:

  • mojaTablica[0] ma wartość "trzy"
  • mojaTablica[1] ma wartość "dwa"
  • mojaTablica[2] ma wartość "jeden"

Zobacz także