Array.of()

Metoda Array.of() tworzy nową instancję obiektu Array, która zawiera w sobie wszystkie argumenty przekazane do funkcji, niezależnie od ich liczby i typu.

Różnica pomiędzy Array.of() i konstruktorem Array polega na różnej interpretacji argumentów - Array.of(7) tworzy nową tablicę z jednym elementem(7), gdzie Array(7) tworzy nową tablicę z właściwością length ustawioną na 7 (Notatka: Oznacza to tablicę z 7 wolnymi miejscami, nie miejscami z wartościami undefined).

Array.of(7);    // [7]
Array.of(1, 2, 3); // [1, 2, 3]

Array(7);     // [ , , , , , , ]
Array(1, 2, 3);  // [1, 2, 3]

Składnia

Array.of(element0[, element1[, ...[, elementN]]])

Parametry

elementN
Elementy, które tworzą tablicę.

Wartość zwracana

Nowa instancja obiektu Array.

Opis

Ta funkcja jest częścią standardu ECMAScript 2015. Po więcej informacji zobacz Array.of and Array.from proposal i Array.of polyfill.

Przykłady

Array.of(1);     // [1]
Array.of(1, 2, 3);  // [1, 2, 3]
Array.of(undefined); // [undefined]

Polyfill

Uruchomienie tego kodu przed innym stworzy Array.of() nawet jeśli nie jest ona dostępna natywnie.

if (!Array.of) {
 Array.of = function() {
  return Array.prototype.slice.call(arguments);
 };
}

Specyfikacje

Browser compatibility

BCD tables only load in the browser

Zobacz także