Array.prototype.length

Podsumowanie

32-bitowa liczba całkowita bez znaku określająca liczbę elementów w tablicy.

Property attributes of Array.prototype.length
Writable yes
Enumerable no
Configurable no

Składnia

arr.length

Opis

Wartością własności length jest dodatnia liczba całkowita mniejsza niż 2 do potęgi 32 (232).

W dowolnej chwili możesz ustalić wartość length w celu zmniejszenia rozmiaru tablicy. Ustawienie wartości length na większą niż rozmiar tablicy nie zwiększy liczby elementów, np. jeżeli ustawisz length na 3, podczas gdy obecną wartością jest liczba 2, tablica nadal będzie zawierać tylko 2 elementy.

Przykłady

Przykład: Iteracja przez wszystkie elementy tablicy

W poniższym przykładzie ilość elementów w tablicy numbers jest określana w instrukcji iteracyjnej na podstawie wartości length, następnie wartość każdego elementu jest podwajana.

var numbers = [1,2,3,4,5];
for (var i = 0; i < numbers.length; i++) {
  numbers[i] *= 2;
}
// zawartość tablicy to teraz [2,4,6,8,10];

Przykład: Skracanie tablicy

Poniższy przykład zmniejsza rozmiar tablicy statesUS do 50, jeżeli przekracza on tę wartość.

if (statesUS.length > 50) {
   statesUS.length=50
}