Array.isArray()

Podsumowanie

Array.isArray() to metoda, która zwraca true  jeśli obiekt jest tablicą, fałsz jeśli nie jest.

Składnia

Array.isArray(obj)

Parametry

obj
Obiekt do sprawdzenia

Opis

Przykłady

// poniższe przykłady zwrócą true
Array.isArray([]);
Array.isArray([1]);
Array.isArray(new Array());
// Mało znany fakt: Array.prototype sam w sobie jest tablicą:
Array.isArray(Array.prototype);

// poniższe przykłady zwrócą false
Array.isArray();
Array.isArray({});
Array.isArray(null);
Array.isArray(undefined);
Array.isArray(17);
Array.isArray('Array');
Array.isArray(true);
Array.isArray(false);
Array.isArray({ __proto__: Array.prototype });

Dostępność wsteczna

Jeśli metody Array.isArray() nie jest natywnie dostępna, poniższy kod ją utworzy.

if (!Array.isArray) {
  Array.isArray = function(arg) {
    return Object.prototype.toString.call(arg) === '[object Array]';
  };
}

Specyfikacja

Zgodność z przeglądarkami

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support 5 4.0 (2.0) 9 10.5 5
Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support (Yes) (Yes) 4.0 (2.0) (Yes) (Yes) (Yes)

Based on Kangax's compat table.

Zobacz także