Array.isArray()

Podsumowanie

Array.isArray() to metoda, która zwraca true  jeśli obiekt jest tablicą, fałsz jeśli nie jest.

Składnia

Array.isArray(obj)

Parametry

obj
Obiekt do sprawdzenia

Opis

Zobacz artykuł  “Determining with absolute accuracy whether or not a JavaScript object is an array” , aby poznać więcej szczegółów.

Przykłady

// poniższe przykłady zwrócą true
Array.isArray([]);
Array.isArray([1]);
Array.isArray(new Array());
// Mało znany fakt: Array.prototype sam w sobie jest tablicą:
Array.isArray(Array.prototype);

// poniższe przykłady zwrócą false
Array.isArray();
Array.isArray({});
Array.isArray(null);
Array.isArray(undefined);
Array.isArray(17);
Array.isArray('Array');
Array.isArray(true);
Array.isArray(false);
Array.isArray({ __proto__: Array.prototype });

Dostępność wsteczna

Jeśli metody Array.isArray() nie jest natywnie dostępna, poniższy kod ją utworzy.

if (!Array.isArray) {
  Array.isArray = function(arg) {
    return Object.prototype.toString.call(arg) === '[object Array]';
  };
}

Specyfikacja

Specyfikacja Status Komentarz
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Array.isArray' in that specification.
Standard Wstępna definicja. Implementacja od  JavaScript 1.8.5.
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.isArray' in that specification.
Standard  

Zgodność z przeglądarkami

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support 5 4.0 (2.0) 9 10.5 5
Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support (Yes) (Yes) 4.0 (2.0) (Yes) (Yes) (Yes)

Based on Kangax's compat table.

Zobacz także