Array.prototype.indexOf()

Podsumowanie

Zwraca pierwszy (najmniejszy) indeks elementu w tablicy równego podanej wartości lub -1, gdy nie znaleziono takiego elementu.

Składnia

array.indexOf(searchElement[, fromIndex = 0]);

Parametry

searchElement
Element do znalezienia w tablicy.
fromIndex
Indeks od którego ma zacząć się wyszukiwanie. Domyślnie 0 - przeszukana zostanie cała tablica. Jeżeli indeks będzie większy lub równy ilości elementów tablica nie zostanie przeszukana - funkcja zwróci -1. Jeżeli podana zostanie liczba ujemna zostanie dodany do niej rozmiar tablicy (np. podanie -5 oznacza przeszukiwanie od 5 elementu od końca). Jeżeli tak obliczony indeks jest mniejszy od zera przeszukana zostanie cała tablica. Uwaga, wyszukiwanie dalej będzie się odbywać w kierunku rosnących indeksów.

Opis

indexOf porównuje searchElement z elementami tablicy używając ścisłego porównania (podobnie jak w przypadku operatora ===).

Kompatybilność

indexOf jest rozszerzeniem JavaScript dla standardu ECMA-262, więc może nie być obecny w innych implementacjach tego standardu. Można to obejść, dopisując poniższy kod na początku skryptu, zezwalający na użycie indexOf w implementacji ECMA-262, które nie wspierają tego natywnie.

if (!Array.prototype.indexOf)
{
 Array.prototype.indexOf = function(elt /*, from*/)
 {
  var len = this.length;

  var from = Number(arguments[1]) || 0;
  from = (from < 0)
     ? Math.ceil(from)
     : Math.floor(from);
  if (from < 0)
   from += len;

  for (; from < len; from++)
  {
   if (from in this &&
     this[from] === elt)
    return from;
  }
  return -1;
 };
}

Należy zwrócić uwagę, że ta implementacja ma na celu całkowitą zgodność z indexOf występującą w Firefoksie i silniku JavaScript SpiderMonkey, włączając w to przypadki w których przesyłany do indexOf indeks nie jest wartością liczbową. Jeśli masz zamiar wykorzystać przytoczone rozwiązanie w rzeczywistych aplikacjach, możesz nie potrzebować całego powyższego kodu (części odpowiedzialnej za obliczenie wartości from).

Przykłady

Przykład: Zastosowanie indexOf

Następujący przykład stosuje indexOf do znalezienia pierwszego wystąpienia elementów.

array = [2, 5, 9];
index = array.indexOf(2);
// index jest 0
index = array.indexOf(7);
// index jest -1

Przykład: Wyszukiwanie wszystkich wystąpień w tablicy

Poniższy przykład używa indexOf do znalezienia wszystkich wystąpień elementu w tablicy oraz dodaje ich indeksy do drugiej tablicy używając metody Array.prototype.push().

indices = [];
idx = array.indexOf(element)
while (idx != -1) {
  indices.push(idx);
  idx = array.indexOf(element, idx + 1);
}

Zobacz także