Array.prototype.fill()

Metoda fill() uzupełnia wszystkie elementy tablicy, zaczynając od indeksu początkowego  (start) aż po indeks końcowy (end) statyczną wartością (value).

Try it


Źródło tego przykładu jest przechowywane w repozytorium na GitHub. Jeśli chciałbyś dodać coś od siebie do projektu interaktywnych przykładów, sklonuj https://github.com/mdn/interactive-examples  i wyślij pull request.

Składnia

arr.fill(value[, start = 0[, end = this.length]])

Parametry

value
Wartość, którą wypełniana będzie tablica.
start
Opcjonalnie. Indeks początkowy.
end
Opcjonalnie. Indeks końcowy.

Wartość zwracana

Zmodyfikowana tablica.

Opis

Przedział elementów do wypełnienia to: [start, end).

Metoda fill przyjmuje do trzech parametrów value, start i end. Argumenty start i end są opcjonalne i przyjmują, odpowiednio,  0 i długość (length) obiektu this.

Jeżeli parametr start jest ujemny, jest to traktowane jako length+start gdzie length jest liczbą elementów tablicy. Jeżeli parametr end jest negatywny, jest to traktowane jako length+end

Funkcja fill została świdomie zaprojektowana jako generyczna, przez co nie wymaga, by wartość this była obiektem typu Array.

Metoda fill jest zmienna (ang. mutalbe), metoda ta nie zwraca kopii this, a oryginalny obiekt po modyfikacjach.

Przykłady

[1, 2, 3].fill(4);        // [4, 4, 4]
[1, 2, 3].fill(4, 1);      // [1, 4, 4]
[1, 2, 3].fill(4, 1, 2);     // [1, 4, 3]
[1, 2, 3].fill(4, 1, 1);     // [1, 2, 3]
[1, 2, 3].fill(4, -3, -2);    // [4, 2, 3]
[1, 2, 3].fill(4, NaN, NaN);   // [1, 2, 3]
[].fill.call({ length: 3 }, 4); // {0: 4, 1: 4, 2: 4, length: 3}
//Obiekty przez referencję
var arr = Array(3).fill({}) // [{}, {}, {}];
arr[0].hi = "hi"; // [{ hi: "hi" }, { hi: "hi" }, { hi: "hi" }]

 

 

Polyfill

if (!Array.prototype.fill) {
 Array.prototype.fill = function(value) {

  // Steps 1-2.
  if (this == null) {
   throw new TypeError('this is null or not defined');
  }

  var O = Object(this);

  // Steps 3-5.
  var len = O.length >>> 0;

  // Steps 6-7.
  var start = arguments[1];
  var relativeStart = start >> 0;

  // Step 8.
  var k = relativeStart < 0 ?
   Math.max(len + relativeStart, 0) :
   Math.min(relativeStart, len);

  // Steps 9-10.
  var end = arguments[2];
  var relativeEnd = end === undefined ?
   len : end >> 0;

  // Step 11.
  var final = relativeEnd < 0 ?
   Math.max(len + relativeEnd, 0) :
   Math.min(relativeEnd, len);

  // Step 12.
  while (k < final) {
   O[k] = value;
   k++;
  }

  // Step 13.
  return O;
 };
}

Specyfikacja

Kompatybilność z przeglądarkami

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Funckjonalność Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Wsparcie podstawowe 36 [1] 31 (31) No support No support 7.1
Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Wsparcie podstawowe No support No support 31.0 (31) No support No support 8.0

[1] The feature is available behind a preference. In chrome://flags, activate the entry “Enable Experimental JavaScript”.

Zobacz również