bdo


Podsumowanie

Element <bdo> jest używany do unieważnienia aktualnego kierunku tekstu. Powoduje to zignorowanie kierunku znaków na rzecz zdefiniowanego kierunku.

Przykład

    <!-- Przełącz kierunek tekstu -->
    <bdo dir="rtl">Ten tekst będzie biegł od prawej do lewej.</bdo>

Notatki

Specyfikacja HTML 4 nie określa zdarzeń dla tego elementu; zostały one dodane w XHTML. Bardzo prawdopodobnie jest to przeoczenie.


{{ HTML:Element_Navigation() }}