Wystąpił błąd skryptu na tej stronie. Edytorzy witryny zostali o tym powiadomieni. W tym czasie można poniżej zobaczyć część jej treści.


Podsumowanie

Element <bdo> jest używany do unieważnienia aktualnego kierunku tekstu. Powoduje to zignorowanie kierunku znaków na rzecz zdefiniowanego kierunku.

Przykład

    <!-- Przełącz kierunek tekstu -->
    <bdo dir="rtl">Ten tekst będzie biegł od prawej do lewej.</bdo> 

Notatki

Specyfikacja HTML 4 nie określa zdarzeń dla tego elementu; zostały one dodane w XHTML. Bardzo prawdopodobnie jest to przeoczenie.


{{ HTML:Element_Navigation() }}

Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
Autorzy tej strony: mdnwebdocs-bot, teoli, Witia
Ostatnia aktualizacja: mdnwebdocs-bot,