window.clearTimeout

Podsumowanie

Usuwa opóźnienie ustanione przez window.setTimeout().

Składnia

window.clearTimeout(id)

gdzie id jest identyfikatorem opóźnienia do usunięcia, który został zwrócony podczas wywołania window.setTimeout().

Przykład

Uruchomienie poniższego skryptu w kontekscie strony i pojedyncze kliknięcie spowoduje wyświetlenie wiadomości po jednej sekundzie. Jeżeli użytkownik będzie klikał na stronie przynajmniej raz na sekundę wiadomość nigdy nie zostanie wyświetlona.

var alarm = {
 remind: function(aMessage) {
  alert(aMessage);
  delete this.timeoutID;
 },

 setup: function() {
  this.cancel();
  var self = this;
  this.timeoutID = window.setTimeout(function(msg) {self.remind(msg);}, 1000, "Wake up!");
 },

 cancel: function() {
  if(typeof this.timeoutID == "number") {
   window.clearTimeout(this.timeoutID);
   delete this.timeoutID;
  }
 }
};
window.onclick = function() { alarm.setup() };

Uwagi

Przekazanie niepoprawnego ID do clearTimeout nie powoduje żadnej akcji (żaden błąd nie jest wyrzucany).

Specyfikacja

DOM Level 0. Nie jest częścią żadnego standardu.