Navigator.registerProtocolHandler

Podsumowanie

Umożliwia zarejestrowanie witryny internetowej jako mechanizmu obsługi danego protokołu.

Składnia

window.navigator.registerProtocolHandler(protokół,
uri,
nazwa);
 • protokół to protokół, który dana witryna ma obsługiwać, określony jako łańcuch znaków.
 • uri to identyfikator URI witryny, określony jako łańcuch znaków. Możliwe jest użycie zmiennej "%s" w celu określenia, w którym miejscu powinien zostać wstawiony identyfikator URI obsługiwanego dokumentu (znaki specjalne w ciągu identyfikatora muszą być zamienione na sekwencje sterujące — escape sequences ).
 • nazwa to nazwa funkcji obsługi wyświetlana użytkownikowi, określona jako łańcuch znaków.

Przykład

Poniżej podano sposób rejestracji mechanizmu obsługi protokołu mailto przez przykładową aplikację internetową znajdującą się pod adresem http://www.example.com:

navigator.registerProtocolHandler("mailto",
                 "https://www.example.com/?uri=%s",
                 "Poczta internetowa");

W powyższym kodzie tworzona jest funkcja obsługi odnośników mailto , która powoduje przejście do przykładowej strony. Adres e-mail określony w odnośniku jest wstawiany do adresu URL.

Specyfikacja

Określone w specyfikacji WHATWG Web Applications 1.0, wersja robocza.

Zobacz także