Array.prototype.indexOf()

De indexOf() methode retourneert het index getal behorende bij het gegeven element in een array. Indien het element niet is gevonden wordt -1 geretourneerd.

Syntax

arr.indexOf(searchElement[, fromIndex = 0])

Parameters

searchElement
Het te doorzoeken element in de Array.
fromIndex
De index waar vanaf gezocht moet worden. Als de index groter is dan de lengte van de array, dan wordt -1 geretourneerd welke inhoudt dat de array niet doorzocht is. Als de gegeven index een negatief getal is, wordt dit gebruikt als offset van het einde van de array. Opmerking:  Als de gegeven index negatief is, wordt de array nog steeds van voren naar achteren doorzocht. Als de berekende index minder dan 0 is, dan wordt de gehele array doorzocht. Standaard: 0 (gehele array wordt doorzocht).

Return waarde

De eerste index van het element in de array; -1 als het element niet is gevonden.

Beschrijving

indexOf() vergelijkt searchElement met elementen van de Array gebruikmakend van 'strict equality' (dezelfde methode zoals gebruikt door === of de gelijk-aan operator).

Voorbeelden

Het gebruik van indexOf()

De volgende voorbeelden gebruiken indexOf() om waarden in een array te lokalizeren. 

var array = [2, 9, 9];
array.indexOf(2);   // 0
array.indexOf(7);   // -1
array.indexOf(9, 2); // 2
array.indexOf(2, -1); // -1
array.indexOf(2, -3); // 0

Alle voorvallen vinden van een element

var indices = [];
var array = ['a', 'b', 'a', 'c', 'a', 'd'];
var element = 'a';
var idx = array.indexOf(element);
while (idx != -1) {
 indices.push(idx);
 idx = array.indexOf(element, idx + 1);
}
console.log(indices);
// [0, 2, 4]

Zoek of een element bestaat in de array of niet en update de array

function updateVegetablesCollection (veggies, veggie) {
  if (veggies.indexOf(veggie) === -1) {
    veggies.push(veggie);
    console.log('New veggies collection is : ' + veggies);
  } else if (veggies.indexOf(veggie) > -1) {
    console.log(veggie + ' already exists in the veggies collection.');
  }
}

var veggies = ['potato', 'tomato', 'chillies', 'green-pepper'];

updateVegetablesCollection(veggies, 'spinach');
// New veggies collection is : potato,tomato,chillies,green-papper,spinach
updateVegetablesCollection(veggies, 'spinach');
// spinach already exists in the veggies collection.

Polyfill

indexOf() werd aan de ECMA-262 standaard toegevoegd in de 5de editie; als zodanig kan het niet in alle browsers voorkomen. U kunt hier een workaround voor gebruiken door de volgende code te plaatsen in het begin van uw scripts. Hiermee kunt u indexOf() gebruiken als er nog geen native support beschikbaar is. Dit algoritme vergelijkt hetgeen gespecificeerd in ECMA-262, 5de editie, aangenomen dat  TypeError (en-US) en Math.abs() (en-US) hun eigen waarden hebben.

// Production steps of ECMA-262, Edition 5, 15.4.4.14
// Referentie: http://es5.github.io/#x15.4.4.14
if (!Array.prototype.indexOf) {
 Array.prototype.indexOf = function(searchElement, fromIndex) {

  var k;

  // 1. Let o be the result of calling ToObject passing
  //  the this value as the argument.
  if (this == null) {
   throw new TypeError('"this" is null or not defined');
  }

  var o = Object(this);

  // 2. Let lenValue be the result of calling the Get
  //  internal method of o with the argument "length".
  // 3. Let len be ToUint32(lenValue).
  var len = o.length >>> 0;

  // 4. If len is 0, return -1.
  if (len === 0) {
   return -1;
  }

  // 5. If argument fromIndex was passed let n be
  //  ToInteger(fromIndex); else let n be 0.
  var n = +fromIndex || 0;

  if (Math.abs(n) === Infinity) {
   n = 0;
  }

  // 6. If n >= len, return -1.
  if (n >= len) {
   return -1;
  }

  // 7. Als n >= 0, dan Let k be n.
  // 8. Anders, n<0, Let k be len - abs(n).
  //  Als k kleiner is dan 0, dan let k be 0.
  k = Math.max(n >= 0 ? n : len - Math.abs(n), 0);

  // 9. Herhaal, zolang k < len
  while (k < len) {
   // a. Let Pk be ToString(k).
   //  Dit is impliciet voor de linkerkant van de vergelijking
   // b. Let kPresent be the result of calling the
   //  HasProperty internal method of o with argument Pk.
   //  This step can be combined with c
   // c. If kPresent is true, then
   //  i. Let elementK be the result of calling the Get
   //    internal method of o with the argument ToString(k).
   //  ii. Let same be the result of applying the
   //    Strict Equality Comparison Algorithm to
   //    searchElement and elementK.
   // iii. If same is true, return k.
   if (k in o && o[k] === searchElement) {
    return k;
   }
   k++;
  }
  return -1;
 };
}

Specificaties

Specificatie Status Opmerking
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.indexOf' in that specification.
Standard Oorspronkelijke definitie. Geïmplementeerd in JavaScript 1.6.
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.indexOf' in that specification.
Standard  
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.indexOf' in that specification.
Living Standard  

Browsercompatibiliteit

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Kenmerk Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basis Ondersteuning (Yes) 1.5 (1.8) 9 (Yes) (Yes)
Kenmerk Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basis Ondersteuning (Yes) (Yes) 1.0 (1.8) (Yes) (Yes) (Yes)

Compatibiliteit opmerkingen

 • Vanaf Firefox 47 (Firefox 47 / Thunderbird 47 / SeaMonkey 2.44),  retourneert deze methode niet meer -0. Bijvoorbeeld, [0].indexOf(0, -0) retourneert nu +0 (bug 1242043).

Bekijk ook