CanvasRenderingContext2D.measureText()

CanvasRenderingContext2D.measureText() 方法返回一个关于被测量文本TextMetrics 对象包含的信息(例如它的宽度)。

语法

ctx.measureText(text);

参数

text

需要测量的String

返回值

TextMetrics 对象。

示例

给出 <canvas> 元素:

html
<canvas id="canvas"></canvas>

使用下面的代码,你能得到 TextMetrics 对象:

js
var canvas = document.getElementById("canvas");
var ctx = canvas.getContext("2d");

var text = ctx.measureText("foo"); // TextMetrics object
text.width; // 16;

规范描述

Specification
HTML Standard
# dom-context-2d-measuretext-dev

浏览器兼容性

BCD tables only load in the browser

参见