Contributing to MDN

Hướng dẫn của cộng tác viên

Chào mừng bạn! Bằng cách truy cập vào trang này, bạn đã thực hiện bước đầu tiên để trở thành người đóng góp cho MDN.

Hướng dẫn được liệt kê ở đây bao gồm tất cả các khía cạnh đóng góp cho MDN, bao gồm hướng dẫn về phong cách, hướng dẫn sử dụng trình biên tập và công cụ của chúng tôi và hơn thế nữa. Vui lòng đảm bảo bạn đã đọc (và tuân thủ) Điều khoản của Mozilla trước khi chỉnh sửa hoặc tạo bất kỳ trang nào.

Nếu bạn chưa từng đóng góp cho MDN trước đây, bài viết Bắt Đầu (en-US) sẽ hướng dẫn bạn chọn một nhiệm vụ để có thể bắt đầu đóng góp ngay.

Bắt đầu
Hướng dẫn bắt đầu nhanh để thiết lập và đóng góp đầu tiên của bạn.
Hướng dẫn về nội dung và phong cách
Hướng dẫn về nội dung và hướng dẫn phong cách MDN cung cấp chi tiết về cách viết phong cách, bố cục trang và kiểu nội dung để nội dung bạn viết phù hợp với phần nội dung còn lại của MDN.
Hướng dẫn biên tập
Hướng dẫn đầy đủ để sử dụng trình soạn thảo của MDN.
Bài đánh giá
Hướng dẫn thực hiện các bài đánh giá kỹ thuật và biên tập nội dung bài viết, để giúp chúng tôi đảm bảo rằng tất cả nội dung trên MDN là hữu ích và dễ đọc nhất có thể!
Thuật ngữ và công ước
Thuật ngữ của chúng tôi và hướng dẫn công ước cung cấp thông tin bạn có thể sử dụng để đảm bảo rằng bạn sử dụng thuật ngữ chính xác để mô tả mọi thứ.
Làm việc với cộng đồng MDN
Hướng dẫn làm việc với cộng đồng của chúng tôi, tìm kiếm sự trợ giúp, và kết nối với những người có câu trả lời cho những câu hỏi phát sinh trong khi bạn đóng góp cho MDN.
Các câu hỏi thường gặp
Các mẹo và câu trả lời cho những câu hỏi phổ biến nhất về đóng góp cho MDN.
Đóng góp cho Kuma
Hướng dẫn đóng góp cho dự án Kuma. Kuma là nền tảng hỗ trợ trang web MDN.

Làm thế nào để...

Chúng tôi làm thế nào để hướng dẫn cung cấp từng bước hướng dẫn để giúp bạn hoàn thành nhiệm vụ cụ thể khi góp phần MDN.

Làm thế nào để tài liệu một tài sản CSS
Hướng dẫn viết tài liệu về thuộc tính CSS. Tất cả tài liệu thuộc tính CSS phải khớp với kiểu và bố cục được mô tả trong bài viết này.
Làm thế nào để tài liệu một phần tử HTML
Hướng dẫn này để ghi lại các phần tử HTML sẽ đảm bảo rằng các tài liệu mà bạn viết khớp với những người khác trên MDN.
Cách gắn thẻ trang đúng cách
Hướng dẫn để gắn thẻ trang cung cấp thông tin về các tiêu chuẩn của chúng tôi về gắn thẻ, bao gồm các danh sách các thẻ có ý nghĩa chuẩn trên MDN. Theo hướng dẫn này sẽ đảm bảo rằng nội dung của bạn được phân loại đúng, tìm kiếm dễ dàng hơn và cơ chế lọc tìm kiếm hoạt động đúng với các bài viết của bạn.
Làm thế nào để giải thích chi tiết kỹ thuật
Hướng dẫn này sẽ giúp bạn giải thích đúng các tiêu chuẩn Web chuẩn; có thể đọc được những điều này có thể là một hình thức nghệ thuật, và biết làm thế nào để làm điều đó sẽ giúp bạn tạo ra các tài liệu tốt hơn.

Nội địa hoá

Tour hướng dẫn bằng tiếng địa phương
Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách định vị nội dung trên MDN.
Hướng dẫn bản địa hoá
Hướng dẫn này cung cấp chi tiết về quy trình nội địa hóa cho nội dung MDN.
Dự án bản địa hoá
Tìm dự án bản địa hoá cho ngôn ngữ của bạn - hoặc, nếu không có, hãy tìm hiểu cách bắt đầu một ngôn ngữ mới!