Math.max()

Фукнція Math.max() повертає найбільше значення із довільної кількості (0 та більше) аргументів.

Синтаксис

Math.max([value1[, value2[, ...]]])

Аргументи

value1, value2, ...
Числа.

Результат

Найбільше із даних чисел. Якщо хоча б один із аргументів неможливо привести до числового типу - буде повернуто NaN.

Опис

У зв'язку з тим, що max() - це статичний метод Math, слід завжди викликати його як Math.max(), аніж як метод створеного вами об'єкту Math (оскільки Math не являється конструктором).

Якщо не дано жодного аргумента, результатом буде -Infinity.

Якщо щонайменше один із аргументів не можна привести до числового типу, то результатом буде NaN.

Приклади

Застосування Math.max()

Math.max(10, 20);   //  20
Math.max(-10, -20); // -10
Math.max(-10, 20);  //  20

Отримання найбільшого з елементів масиву

Array.reduce() може застосовуватись для пошуку найбільшого елементу в числовому масиві шляхом порівняння кожного значення:

var arr = [1,2,3];
var max = arr.reduce(function(a, b) {
    return Math.max(a, b);
});

Наступна функція використовує Function.prototype.apply() для отримання найбільшого серед масиву чисел. getMaxOfArray([1, 2, 3]) еквівалентна до Math.max(1, 2, 3), проте ви можете застосовувати getMaxOfArray() для масивів, сформованих у процесі виконання програми. Цей спосіб слід застосовувати лише для масивів з відносно невеликою кількістю елементів.

function getMaxOfArray(numArray) {
  return Math.max.apply(null, numArray);
}

Новий оператор поширення (spread operator) - це більш компактний спосіб записати рішення на базі apply для отримання максимуму із масиву чисел:

var arr = [1, 2, 3];
var max = Math.max(...arr);

Однак, як оператор поширення (...), так і apply призведуть до помилки або повернуть невірний результат, якщо вхідний масив має забагато елементів, бо вони намагаються передати елементи масиву в якості параметрів функції. Дивіться Використання методу apply і вбудованих фукнцій для більш докладної інформації. Рішення на базі reduce не має такої проблеми.

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Math.max' in that specification.

Підтримка у браузерах

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
maxChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100

Legend

Full support  
Full support

Дивіться також