Переклад не закінчено. Будь ласка, допоможіть перекласти цю статтю з англійської.

Метод Math.floor() повертає найбільше ціле число, менше або рівне даному числу.

Синтаксис

Math.floor(x)

Параметри

x
Число.

Результат

Найбільше ціле число, менше або рівне даному числу.

Опис

Оскільки floor() є статичним методом об'єкту Math, він завжди використовується як Math.floor(), а не метод створеного Вами об'єкту Math (Math не є конструктором).

Приклади

Використання Math.floor()

Math.floor( 45.95); // 45
Math.floor( 45.05); // 45
Math.floor( 4  ); //  4
Math.floor(-45.05); // -46 
Math.floor(-45.95); // -46

Робота з десятковими числами

// Closure
(function() {
 /**
  * Decimal adjustment of a number.
  *
  * @param {String} type The type of adjustment.
  * @param {Number} value The number.
  * @param {Integer} exp  The exponent (the 10 logarithm of the adjustment base).
  * @returns {Number} The adjusted value.
  */
 function decimalAdjust(type, value, exp) {
  // If the exp is undefined or zero...
  if (typeof exp === 'undefined' || +exp === 0) {
   return Math[type](value);
  }
  value = +value;
  exp = +exp;
  // If the value is not a number or the exp is not an integer...
  if (isNaN(value) || !(typeof exp === 'number' && exp % 1 === 0)) {
   return NaN;
  }
  // Shift
  value = value.toString().split('e');
  value = Math[type](+(value[0] + 'e' + (value[1] ? (+value[1] - exp) : -exp)));
  // Shift back
  value = value.toString().split('e');
  return +(value[0] + 'e' + (value[1] ? (+value[1] + exp) : exp));
 }

 // Decimal round
 if (!Math.round10) {
  Math.round10 = function(value, exp) {
   return decimalAdjust('round', value, exp);
  };
 }
 // Decimal floor
 if (!Math.floor10) {
  Math.floor10 = function(value, exp) {
   return decimalAdjust('floor', value, exp);
  };
 }
 // Decimal ceil
 if (!Math.ceil10) {
  Math.ceil10 = function(value, exp) {
   return decimalAdjust('ceil', value, exp);
  };
 }
})();

// Round
Math.round10(55.55, -1);  // 55.6
Math.round10(55.549, -1); // 55.5
Math.round10(55, 1);    // 60
Math.round10(54.9, 1);   // 50
Math.round10(-55.55, -1); // -55.5
Math.round10(-55.551, -1); // -55.6
Math.round10(-55, 1);   // -50
Math.round10(-55.1, 1);  // -60
// Floor
Math.floor10(55.59, -1);  // 55.5
Math.floor10(59, 1);    // 50
Math.floor10(-55.51, -1); // -55.6
Math.floor10(-51, 1);   // -60
// Ceil
Math.ceil10(55.51, -1);  // 55.6
Math.ceil10(51, 1);    // 60
Math.ceil10(-55.59, -1);  // -55.5
Math.ceil10(-59, 1);    // -50

Специфікації

Специфікація Статус Коментар
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Initial definition. Implemented in JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Math.floor' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Math.floor' in that specification.
Standard  
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Math.floor' in that specification.
Draft  

Сумісність браузерів

FeatureChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari
Basic support Yes Yes1 Yes Yes Yes
FeatureAndroid webviewChrome for AndroidEdge mobileFirefox for AndroidOpera AndroidiOS SafariSamsung Internet
Basic support Yes Yes Yes4 Yes Yes Yes

Дивіться також

Мітки документа й учасники

Зробили внесок у цю сторінку: Ingvarr, artemyavorskyi
Востаннє оновлена: Ingvarr,