Math.cosh()

Функція Math.cosh() повертає значення гіперболічного косинуса числа, що може бути також виражене через сталу e:

Math.cosh(x)=ex+e-x2\mathtt{\operatorname{Math.cosh(x)}} = \frac{e^x + e^{-x}}{2}

Синтаксис

Math.cosh(x)

Аргументи

x
Число.

Результат

Гіперболічний косинус даного числа.

Опис

Оскільки cosh() - це статичний метод об'єкту Math, він завжди використовується як Math.cosh(), а не як метод створеного об'єкту Math  (Math не є конструктором).

Приклади

Застосування Math.cosh()

Math.cosh(0);  // 1
Math.cosh(1);  // 1.5430806348152437
Math.cosh(-1); // 1.5430806348152437

Поліфіл

Ця функцію можна зімітувати за допомогою Math.exp():

Math.cosh = Math.cosh || function(x) {
  return (Math.exp(x) + Math.exp(-x)) / 2;
}

або ж викликаючи Math.exp() лише один раз:

Math.cosh = Math.cosh || function(x) {
  var y = Math.exp(x);
  return (y + 1 / y) / 2;
};

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Math.cosh' in that specification.

Підтримка у браузерах

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
coshChrome Full support 38Edge Full support 12Firefox Full support 25IE No support NoOpera Full support 25Safari Full support 8WebView Android Full support 38Chrome Android Full support 38Firefox Android Full support 25Opera Android Full support 25Safari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 0.12

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support

Дивіться також