Math.cosh()

Функція Math.cosh() повертає значення гіперболічного косинуса числа, що може бути також виражене через сталу e:

Math.cosh(x)=ex+e-x2\mathtt{\operatorname{Math.cosh(x)}} = \frac{e^x + e^{-x}}{2}

Синтаксис

Math.cosh(x)

Аргументи

x
Число.

Результат

Гіперболічний косинус даного числа.

Опис

Оскільки cosh() - це статичний метод об'єкту Math, він завжди використовується як Math.cosh(), а не як метод створеного об'єкту Math  (Math не є конструктором).

Приклади

Застосування Math.cosh()

Math.cosh(0);  // 1
Math.cosh(1);  // 1.5430806348152437
Math.cosh(-1); // 1.5430806348152437

Поліфіл

Ця функцію можна зімітувати за допомогою Math.exp():

Math.cosh = Math.cosh || function(x) {
  return (Math.exp(x) + Math.exp(-x)) / 2;
}

або ж викликаючи Math.exp() лише один раз:

Math.cosh = Math.cosh || function(x) {
  var y = Math.exp(x);
  return (y + 1 / y) / 2;
};

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Math.cosh' in that specification.

Підтримка у браузерах

BCD tables only load in the browser

Дивіться також