Math.acos()

Math.acos() - це метод, який повертає арккосинус (у радіанах)  від числа, що являється:

x[-1;1],Math.acos(x)=arccos(x)= такий унікальний y[0;π],для якогоcos(y)=x\forall x \in [{-1};1],\;\mathtt{\operatorname{Math.acos}(x)} = \arccos(x) = \text{ унікальний } \; y \in [0; \pi] \, \text{such that} \; \cos(y) = x

 

 

Синтакс

Math.acos(x)

Параметри

x
Число.

Результат

Значення арккосинуса (у радіанах) поданого числа між -1 та 1; інакше - NaN.

Опис

Math.acos(x) метод вертає число між  0 і π радіан,  для x між-1 і 1. Якщо число вийде за межі -1 ... +1,  метод поверне NaN.

Оскільки acos() є статичним методом в обєкта Math, ви завжди повинні використовувати його як Math.acos(), а не викликати метод на створеному екземплярі обєкта Math (тому що Math не є конструктором).

Приклади

 

Math.acos(-2);  // NaN
Math.acos(-1);  // 3.141592653589793
Math.acos(0);   // 1.5707963267948966
Math.acos(0.5); // 1.0471975511965979
Math.acos(1);   // 0
Math.acos(2);   // NaN

Для значень менших за -1 або більших за 1, Math.acos() повертає NaN.

Специфікації

Специфікація Статус Коментар
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Первинне визначення. Реалізовано у JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Math.acos' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Math.acos' in that specification.
Standard  
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Math.acos' in that specification.
Living Standard  

Підтримка браузерами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
acosChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100

Legend

Full support  
Full support

Дивіться також