Переклад не закінчено. Будь ласка, допоможіть перекласти цю статтю з англійської.

Метод join() обʼєднує усі елементи масиву (або масиво-подібного обʼєкту) в рядок та повертає цей рядок.

Синтаксис

arr.join([separator])

Параметри

separator Optional
Визначає рядок, що розділить кожну пару сусідніх елементів масиву. Сепаратор перетворюється на рядок, якщо це необхідно. Якщо сепаратор пропущений, елементи масиву будуть розділені комою (","). Якщо separator є порожнім рядком, усі елементи будуть обʼєднані без жодних знаків проміж них.

Вертає

Рядок з усіма обʼєднаними елементами масиву. Якщо arr.length дорівнює  0, буде повернений порожній рядок.

Опис

Метод повертає усі елементи масиву, поєднані в один рядок.

Якщо елемент undefined або null, він перетворюється на порожній рядок.

Приклади

Обʼєднання масиву різними шляхами

В наступному прикладі створюється масив a із трьома елементами, після чого поєднується чотири рази: використовуючи сепаратор за замовчанням, кому та пробіл, плюс, порожній рядок.

var a = ['Wind', 'Rain', 'Fire'];
a.join();      // 'Wind,Rain,Fire'
a.join(', ');  // 'Wind, Rain, Fire'
a.join(' + '); // 'Wind + Rain + Fire'
a.join('');    // 'WindRainFire'

Обʼєднання масиво-подбіного обʼєкту

В наступному прикладі масиво-подібний обʼєкт  (arguments) поєднується шляхом виклику Function.prototype.call для Array.prototype.join.

function f(a, b, c) {
  var s = Array.prototype.join.call(arguments);
  console.log(s); // '1,a,true'
}
f(1, 'a', true);
//expected output: "1,a,true"

Специфікації

Specification Status Comment
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Початкове визначення. Запроваджено у JavaScript 1.1.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.join' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.join' in that specification.
Standard  
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.join' in that specification.
Draft  

Підтримка веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
joinChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 5.5Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes

Legend

Full support  
Full support

Див. також

Мітки документа й учасники

Зробили внесок у цю сторінку: mdnwebdocs-bot, Ketler13
Востаннє оновлена: mdnwebdocs-bot,