Переклад не закінчено. Будь ласка, допоможіть перекласти цю статтю з англійської.

Метод join() обʼєднує усі елементи масиву (або масиво-подібного обʼєкту) в рядок та повертає цей рядок.

Синтаксис

arr.join([separator])

Параметри

separator Optional
Визначає рядок, що розділить кожну пару сусідніх елементів масиву. Сепаратор перетворюється на рядок, якщо це необхідно. Якщо сепаратор пропущений, елементи масиву будуть розділені комою (","). Якщо separator є порожнім рядком, усі елементи будуть обʼєднані без жодних знаків проміж них.

Вертає

Рядок з усіма обʼєднаними елементами масиву. Якщо arr.length дорівнює  0, буде повернений порожній рядок.

Опис

Метод повертає усі елементи масиву, поєднані в один рядок.

Якщо елемент undefined або null, він перетворюється на порожній рядок.

Приклади

Обʼєднання масиву різними шляхами

В наступному прикладі створюється масив a із трьома елементами, після чого поєднується чотири рази: використовуючи сепаратор за замовчанням, кому та пробіл, плюс, порожній рядок.

var a = ['Wind', 'Rain', 'Fire'];
a.join();      // 'Wind,Rain,Fire'
a.join(', ');  // 'Wind, Rain, Fire'
a.join(' + '); // 'Wind + Rain + Fire'
a.join('');    // 'WindRainFire'

Обʼєднання масиво-подбіного обʼєкту

В наступному прикладі масиво-подібний обʼєкт  (arguments) поєднується шляхом виклику Function.prototype.call для Array.prototype.join.

function f(a, b, c) {
  var s = Array.prototype.join.call(arguments);
  console.log(s); // '1,a,true'
}
f(1, 'a', true);
//expected output: "1,a,true"

Специфікації

Specification Status Comment
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Початкове визначення. Запроваджено у JavaScript 1.1.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.join' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.join' in that specification.
Standard  
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.join' in that specification.
Draft  

Підтримка веб-переглядачами

FeatureChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari
Basic support1 Yes15.5 Yes Yes
FeatureAndroid webviewChrome for AndroidEdge mobileFirefox for AndroidOpera AndroidiOS SafariSamsung Internet
Basic support Yes Yes Yes4 Yes Yes Yes

Див. також

Мітки документа й учасники

Зробили внесок у цю сторінку: Ketler13
Востаннє оновлена: Ketler13,