Array.prototype.join()

Метод join() створює та повертає рядок, що об'єднує всі елементи масиву (або подібного до масиву об'єкта), розділені комами або заданим роздільником. Якщо масив містить лише один елемент, то він буде повернений без роздільника.

Синтаксис

arr.join([separator])

Параметри

separator Optional
Визначає рядок, що розділить кожну пару сусідніх елементів масиву. Роздільник перетворюється на рядок, якщо це необхідно. Якщо він пропущений, елементи масиву будуть розділені комою (","). Якщо separator є порожнім рядком, усі елементи будуть обʼєднані без жодних знаків між ними.

Вертає

Рядок з усіма обʼєднаними елементами масиву. Якщо arr.length дорівнює  0, буде повернений порожній рядок.

Опис

Рядкові представлення усіх елементів масиву поєднуються в один рядок.

Якщо елемент дорівнює undefined або null, він перетворюється на порожній рядок.

Приклади

Обʼєднання масиву різними шляхами

В наступному прикладі створюється масив a із трьома елементами, після чого поєднується чотири рази: використовуючи роздільник за замовчуванням, кому та пробіл, плюс, порожній рядок.

var a = ['Вітер', 'Вода', 'Вогонь'];
a.join();      // 'Вітер,Вода,Вогонь'
a.join(', ');  // 'Вітер, Вода, Вогонь'
a.join(' + '); // 'Вітер + Вода + Вогонь'
a.join('');    // 'ВітерВодаВогонь'

Обʼєднання подібного до масиву об'єкта

В наступному прикладі подібний до масиву об'єкт (arguments) об'єднується шляхом виклику Function.prototype.call для Array.prototype.join.

function f(a, b, c) {
  var s = Array.prototype.join.call(arguments);
  console.log(s); // '1,a,true'
}
f(1, 'a', true);
//очікуваний результат: "1,a,true"

Специфікації

Specification Status Comment
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Початкове визначення. Запроваджено у JavaScript 1.1.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.join' in that specification.
Standard
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.join' in that specification.
Standard
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.join' in that specification.
Living Standard

Підтримка веб-переглядачами

BCD tables only load in the browser

Див. також